แนะนำผลิตภัณฑ์ (ตราช้าง)

อัปเดตเมื่อ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา1. สูตรระเบิดรากตราช้าง ชนิดเม็ด สินค้าขายดี ที่ 1 ครบรอบ 15 ปี
สูตรระเบิดรากตราช้าง มีปุ๋ยธาตุอาหารรองแคลเซียม - แมกนีเซียมสูง ซึ่งมีความสำคัญต่อพืชมาก มีหน้าที่เบื้องต้นดังนี้
👉โดยแคลเซียม - ช่วยให้พืชโตเร็ว แข็งแรง
👉โดยแมกนีเซียม - ช่วยให้พืช เขียวทน เขียวนาน สังเคราะห์แสงได้ดี เพิ่มแป้งและน้ำตาล

ระเบิดรากตราช้าง ใช้แก้ดินกรดจัด ทำให้พืชกินปุ๋ยได้เพิ่มขึ้น มีวิธีใช้ง่ายๆดังนี้คือ

👉1. หว่านแล้วไถกลบปลูกพืชได้เลย
👉2. ใช้ผสมปุ๋ยเคมี
👉3. อัตราการใช้ 1-2 กระสอบ / ไร่

ใช้เพิ่มผลผลิตได้กับดินปลูกพืชทุกชนิด โดยการใช้

1.ใช้ในแปลงปลูกพืชที่ได้ผลผลิตต่ำ
2.ใช้ในแปลงปลูกพืชที่ดินเป็นกรดจัด
มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วไป ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 250 บาท
สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ระเบิดรากตราช้าง คลิกที่นี่ https://lin.ee/XjdrKNG

2. ระเบิดรากสูตรใหม่ สูตร ช้าง ฮิวมัส ผสมลีโอนาไดต์
ช้างฮิวมัส สูตรผสมลีโอนาไดต์

ลีโอนาไดต์ เป็นฮิวมัสที่ทับถมและย่อยสลายอยู่ในชั้นดินเป็นเวลาล้านๆ ปี ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มอินทรีย์
วัตถุ ช่วยให้ดินอุ้มน้ำ และเพิ่มอากาศในดิน

ค่ากรด-ด่างของดินและอินทรีย์วัตถุ มีความสำคัญต่อพืชที่ปลูกมาก ดังนั้นการใช้ช้างฮิวมัสปรับดินก่อนการ
ปลูกพืช ในพื้นที่มีอินทรีย์วัตถุน้อย ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น ส่งผลให้พืชกินปุ๋ยได้มาก
ขึ้น ทำให้พืช โตเร็ว แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตเพิ่มจากเดิมชัดเจน
ช้างฮิวมัส เหมาะสำหรับดินเหนียว ทำให้ดินโปร่ง อุ้มน้ำ เพิ่มอากาศในดินมากขึ้น

ช้าง ฮิวมัส สูตร ผสมลีโอนาไดต์ ใช้ปรับปรุงดินก่อนปลูกพืช

👉ใช้ในพื้นที่ดินมีอินทรีย์วัตถุในดินน้อย
👉ใช้ในแปลงปลูกพืชที่มีกรดจัด ที่พืชโตช้าให้ผลผลิตต่ำ
👉ใช้ 2-4 กระสอบ / ไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิต

ประโยชน์ที่ใช้ในดินแล้วมีผลต่อพืช

1.แก้ดินกรดจัด พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น
2.ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ช่วยดินอุ้มน้ำ พืชโตเร็ว แข็งแรง
3.ปรับดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ เพิ่มอากาศในดิน
4.มีแคลเซียม - แมกนีเซียม ทำให้พืชเขียวทน เขียวนาน

มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าท