เครื่องตรวจดิน (ยืมใช้ฟรี) ไม่ต้องเสียเงินซื้อ

อัปเดตเมื่อ 24 ก.ย.


รายชื่อร้านค้าที่มีบริการให้ยืมเครื่องตรวจดิน (ยืมใช้ฟรี)

1. ร้าน โชคชัยการเกษตร ต.แม่ย่าร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

081-026-5051

2. ร้าน สุณิษาการเกษตร ถ.รอบเบือน ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

084-800-3897, 089-400-3012

3. ร้าน จรูณการเกษตร ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 088-179-7780

4. ร้าน มานพการเกษตร ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

081-378-2308

5. ร้าน วิชิตการเกษตร ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 095-293-0501


มีบริการเครื่องตรวจดิน ให้ยืมใช้ฟรี ใช้ง่าย ตรวจแล้วรู้ผลทันที

การตรวจดิน มีความสำคัญมาก เพราะหากท่านลงทุนปลูกพืช หรือใส่ปุ๋ยในดินที่มีสภาพเป็นกรดจัดไม่เหมาะสม พืชก็จะไม่สามารถนำธาตุอาหารในดินไปใช้ได้ จึงทำให้เกษตรกรมีต้นทุนและความเสี่ยงสูง เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ระเบิดรากตราช้าง ได้ทำโครงการร่วมกับร้านค้า โดยให้เกษตรกรสามารถยืมเครื่องตรวจดินไปใช้ฟรี โดยไม่ต้องซื้อ และช่วยเกษตรลดต้นทุนในการปลูกพืช


เกษตรกรสามารถสอบถามได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ระเบิดรากตราช้างทุกที่ เพื่อยืมเครื่องตรวจดินใช้ฟรี เงื่อนไขง่ายๆ เกษตรกรมัดจำเครื่องละ 500 บาท ใช้เสร็จนำเครื่องมาคืน แล้วรับเงินมัดจำคืนที่ร้านค้า


ร้านค้าที่ต้องการเครื่องตรวจดินไว้บริการเกษตรกรของท่าน สามารถติดต่อขอรับเครื่องตรวจดิน ได้ที่ผู้จัดการเขตในพื้นที่ที่ดูแล หรือติดต่อสอบถามหรือ สามารถดูรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ Line@ระเบิดรากตราช้าง คลิกที่นี่ https://lin.ee/XjdrKNGร้านปุ๋ยช้างมีบริการ เครื่องตรวจดินให้ยืมใช้ฟรี

การตรวจดิน เพื่อให้สามารถจัดการปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตของทุเรียน ให้มีคุณภาพ แล้วได้ผลชัดเจน มี 2 ปัจจัย หลักๆดังนี้ 👉 1.จัดการความชื้นในดิน ที่เหมาะสม (ปริมาณน้ำในดิน) ควรมีค่า 4-6 คือ ปริมาณน้ำในดิน 40% - 60% 1.1 หากวัดปริมาณความชื้นในดิน ต่ำกว่า ค่า 4 หรือมีปริมาณน้ำ ในดินน้อยกว่า 40% ทุเรียนที่ปลูกอาจมีอาการขาดน้ำ ควรให้น้ำกับทุเรียนเพิ่มเติม 1.2 หากปริมาณความชื้น สูงกว่าค่า 6 หรือมีปริมาณน้ำ ในดินสูงกว่า 60 % ทุเรียนที่ปลูก อาจขาดอากาศในดิน ส่งผลทำให้ทุเรียนรากเน่าได้ ควรลดการให้น้ำ

ดังนั้น การตรวจค่าความชื้นในดิน สำหรับการปลูกทุเรียน จึงมีความสำคัญต่อผลผลิต และการเกิดโรครากเน่าของทุเรียน จึงจำเป็นต้องตรวจดิน สำหรับทุเรียนทุกต้น ทุกครั้งก่อนการให้น้ำ เพื่อลดต้นทุน ประหยัดน้ำ หรือ เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรเอง

👉 2. ควรจัดการค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ควรมีค่า 6.5 เพราะ เป็นค่าที่เหมาะสม ทุเรียนสามารถนำปุ๋ยไปใช้ได้ดีที่สุด และ ป้องกันการเกิดโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราได้ดีที่สุด 2.1 การตรวจดินก่อนการปลูกทุเรียน หากดินมีสภาพเป็นกรดจัด คือมีค่าต่ำกว่า 6 ควรใช้ช้าง ฮิวมัส ปุ๋ยหมักล้านปี ปลอดเชื้อ รองก้นหลุม 2-3 กิโลกรัม / ต้น

2.2 การตรวจดินก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง ต้นทุเรียนมีสภาพที่เป็นกรดจัด ควรใช้ช้าง ฮิวมัส ที่เป็นปุ๋ยหมัก หว่านปรับสภาพดิน ก่อนการใส่ปุ๋ย เพราะ ดินที่เป็นกรดจัด ทุเรียน กินปุ๋ยได้น้อยมาก หากไม่มีการปรับสภาพก่อนใส่ อาจทำให้เกษตรกรเสียเงินฟรี หรืออาจทำให้เกิดโรครากเน่า อีกด้วย

ดังนั้น การตรวจค่ากรด-ด่างของดิน ที่ปลูกทุเรียนทุกต้น ควรตรวจดินก่อนปลูกหรือ ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง มีความสำคัญมาก สำหรับ เกษตรกร เพื่อสามารถจัดการ ค่าความเป็นกรดของดิน ได้อย่างถูกต้อง เพราะ ทุเรียนที่ปลูก ในพื้นที่ปลูกอยู่ในแปลงเดียวกัน อาจจะมีความเป็นกรด แตกต่างกัน


ช้าง ฮิวมัส ผสมลีโอนาไดต์ ปุ๋ยหมักล้านปี ปลอดเชื้อ สามารถแก้ดินกรดจัด เพิ่มฮิวมัสในดิน มีแคลเซียม – แมกนีเซียมสูง จึงเป็นทางเลือก ให้ชาวสวนทุเรียนได้ทดลองใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต และป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า จากเชื้อรา