เกษตรกรสามารถซื้อระเบิดรากตราช้าง กระสอบละ 250 บาท ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

อัปเดตเมื่อ 3 วันที่ผ่านมาภาคอีสาน

👨‍🌾 จ.นครราชสีมา

👉หจก.ด่านขุนทดพันทวี ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 044-389-231 / 098-895-6944

👉หจก.กุ่ยพาณิชย์ หนองบุญมาก ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 081-966-5646

👉โกดังพงศ์ศักดิ์เคมีภัณฑ์ (เจ๊ณี) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 088-334-4551

👉ร้านจึงซังเฮง ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 094-251-9605

👉บริษัท กิ่งทองแท้ จำกัด ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 044-375-122 / 094-428-9985

👉กนกพานิชย์ (บริษัท เคเอ็นพี เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด) ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 086-326-9156

👉หจก.ก.การเกษตร 2018 (กิตติก่อสร้าง) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 081-790-7733 / 044-249-687 / 044-950-204

👉ร้านไทยเฮงพืชผล (หจก.เอ.ที.อโกรเทรด) ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 086-310-7172

👉หจก.ธนาวัฒน์ ที เอ็นวี ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 063-762-6655

👉ร้านหนองปรือมินิเซ็นเตอร์ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 098-858-4585 / 087-460-7792

👉ร้านปรีชาเกษตรภัณฑ์ ต.สูงเนิน อสูงเนิน จ.นครราชสีมา 081-266-8954

👉ร้านจักราชเกษตร (บริษัท ทรัพย์พูนผล 89 จำกัด) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 084-888-2828 / 089-206-6606

👉หจก.ก.เกษตรเคมีภัณฑ์ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 082-555-9530 / 084-322-9220

👉ร้านณัฐกฤต (พ.พัฒนา) ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 061-154-5574

👉ร้านบูมเมล็ดพันธุ์ ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 093-326-0904 / 089-425-2197

👉ร้านส.เจริญงาม ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 084-035-1698 / 096-118-1008

👉หจก.ศูนย์กลางเจริญทรัพย์ (รวมเพชรเมล็ดทอง) ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 085-310-7043 / 080-003-5748

👉ร้านเค อาร์ การเกษตร (เกษตรรุ่งเรือง 1999) ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 081-976-1729

👉หจก.เทียมเซ้งการเกษตร ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 089-844-8033 / 098-105-7997

👉ร้านโชคทวีเมล็ดพันธุ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 081-705-3541

👉หจก.วิวัฒนาการเกษตร ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 089-455-6670 / 089-720-4993 / 044-928-388

👉บริษัท โนนไทยพืชผล จำกัด ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 081-999-2468

👉ร้านพัฒนาการเกษตร ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 089-717-2050

👉หจก.ดีเอ็นเอ โกลบอลอะโกร ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 095-609-9067 / 044-014-982

👉หจก. ณ. ช้างป่า เอเจนซี่ ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 085-762-5514

👉ร้านติงลี่การเกษตร ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 085-764-3567

👉หจก.บ้านแปรงก่อสร้าง (อ.หมวย) ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 081-966-3801

👉ร้านทรัพย์ไพศาลการเกษตร ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 089-849-2425

👉ร้านรุ่งการเกษตร ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 080-546-2449 / 089-286-5580

👉ร้านสมเชษฐ์การเกษตร ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 086-877-7468

👉ร้านกนกพรพาณิชย์ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 084-478-7275

👉ร้านอำนวยการเกษตร (แก่งขามเคมีเกษตร) ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 088-109-0754

👉ร้านกฤษดาการเกษตร (กว่างพาณิชย์) ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 081-967-7185 / 081-955-7093

👉ร้านเจ๊ต่อม ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 086-247-1696

👉หจก.ตั้งเจริญ ที เจ อาร์ ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 081-879-7863

👉หจก.เปรมชัยพืชผล ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 089-280-7232

👉ร้านคลีนิคเกษตร ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 089-428-3725

👉ร้านดลยาเจริญพาณิชย์ ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 083-326-6267

👉ร้านร.รุ่งเรืองพานิช ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 090-257-8140

👉ร้านวาสนาการเกษตร ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 081-879-7169

👉ร้านถาวร (น้าเอื้อย) ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 082-134-1192 / 081-976-3804

👉ร้านน้าละออ ต.ละลมพัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 061-103-5634

👉ร้านน้าสมปอง ต.ละลมใหม่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 083-373-7503

👉ร้านตรัยวาณิช ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 086-853-7979

👉ร้านธนาวัฒน์การเกษตร ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 063-762-6655

👉หจก.ชัยนิมิตร ร้านดุ่ย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 086-154-5393 / 064-160-6210

👉ร้านวนิดาเกษตรภัณฑ์ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 080-362-3615

👉ร้านเบญจรัตน์ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 092-653-3353 / 089-581-2443

👉ร้านพีแอนพี ธนาคุณ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 098-929-1445

👉ร้านแม่โจ้การเกษตร ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 081-255-2474 / 081-760-9909

👉ร้านยินดีเคมี ซัพพลาย ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 081-850-4861 / 081-996-4562

👉หจก.เพชรทองทวีเกษตรภัณฑ์ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 081-977-2588

👉ร้านวรินทรการเกษตร ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 089-329-1817

👉ร้านไอรดาเชอร์วิส (พลกรัง) ต.พลกรัง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 080-165-2857 / 044-215-276

👉ร้านโรงสีเจริญชัย ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 081-966-4303

👉บริษัท เสริมพานิชพืชไร่ จำกัด ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 089-716-2223

👉ร้านบังอรการเกษตร ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 093-106-5584

👉ร้านเสาวนีย์ฟาร์ม ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 088-711-0158

👉ร้านแจ่มชัยการเกษตร ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 085-773-2116

👉ร้านศรัณย์การเกษตร ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 064-778-0977

👉ร้านขวัญเมล็ดพันธุ์ 9 ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 061-140-0968

👉ร้านขวัญเมล็ดพันธุ์วังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 081-879-8488 / 081-718-5878

👉ร้านขวัญพิมายการเกษตร ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 091-886-3370

👉หจก.ขุนแผนการเกษตร ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 080-354-2666 / 080-289-5554

👉ร้านทีมเกษตรพัฒนา ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 061-129-2539

👉ร้านพรชัยโฮมแมก ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 081-877-3429 / 085-637-9998

👉ร้านฮงล้งโคกสวาย ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 094-665-2656

👉หจก.ลีการเกษตร ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 081-265-2196 / 088-484-8121

👉หจก.วีระพล กรุ๊ป (ปั๊มวีระพล) ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 095-613-9287

👉บริษัท ตั้งเคียงเส็ง อะโกรเทรด จำกัด ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 081-878-2630 / 097-369-8935

👉บริษัท พงษ์ศักดิ์เคมีเกษตร จำกัด ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 081-282-4985

👉ร้านทิพย์วัลการเกษตร ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 081-879-2439

👉บริษัท ณาณาเกษตรภัณฑ์ 2016 จำกัด ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 092-956-2559

👉ร้านต้นคูณเคมีเกษตร ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 081-977-2455

👉ร้านธัญการเกษตร ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 064-892-6442

👉ร้านห้วยแถลงการเกษตร ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 089-849-1632 / 084-553-6464