หัวมันราคาดี ปุ๋ยสูตรนี้ จำเป็นต้องใส่ สูตร 3-3-30 (ระเบิดหัว)


มันสำปะหลังราคาดี ปุ๋ยสูตรนี้จำเป็นต้องใส่ ปุ๋ยสูตร 3-3-30 (สูตรระเบิดหัว) เป็นปุ๋ยที่มีโปแทสเซียม 30% และมีธาตุอาหารครบ ทั้งธาตุหลักและธาตุรอง มันสำปะหลังเป็นพืชที่ต้องการธาตุโปแทสเซียมสูง เพื่อสะสมแป้งและเพิ่มน้ำหนัก สำหรับมันสำปะหลัง ที่ปลูกส่วนใหญ่โดยเฉพาะดินทราย จะมีโอกาสขาดธาตุโปแทสเซียมสูง ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกมันจึงมีความจำเป็นต้องใส่สูตรระเบิดหัวทุกครั้ง เพื่อเพิ่มผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งโดยเฉพาะปีนี้หัวมันราคาดี หากปลูกแล้วผลผลิตต่ำ เกษตรกรจะเสียโอกาสในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

เกษตกรสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ระเบิดรากตราช้าง คลิกที่นี่ https://lin.ee/XjdrKNG

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น