top of page

หมีใช้ดี ปุ๋ยคุณภาพดี ราคาถูก

อัปเดตเมื่อ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา🐼 หมีใช้ดี ปุ๋ยคุณภาพดี ราคาถูก เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร👉ปุ๋ยเคมีตราหมี สูตร 23-3-3 เร่งต้น เร่งโต เขียวนานกว่า 💸ราคากระสอบละ 710 บาท 


✅ 23-3-3 เป็นปุ๋ย ขายดี ใช้สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของข้าว, ข้าวโพด,อ้อย,มันสำปะหลัง ช่วยทำให้พืชโตเร็ว ต้นแข็ง ใบตั้ง เขียวนานกว่า ใช้ดีกว่า การใช้ปุ๋ยยูเรียเพียงอย่าง เดียว หรือใช้แทนปุ๋ยสูตร 16-8-8 / 25-7-7 ที่มีราคาแพงกว่า👉ปุ๋ยเคมีตราหมี สูตร 12-3-12 เร่งต้น เร่งโต เพิ่มผลผลิต💸ราคากระสอบละ 650 บาท


✅ 12-3-12 เป็นสูตรปุ๋ยขายดี ใช้สำหรับรองพื้นมันสำปะหลัง และใช้รับรวงในนาข้าว ช่วยเร่งต้น และเพิ่มผลผลิต มักนิยมใช้แทนปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในดินที่มีสภาพเป็นกรดจัด จะให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่ราคาถูกกว่ากันเยอะ👉ปุ๋ยเคมีตราหมี สูตร 3-3-30 ระเบิดหัว รับรวง สร้างแป้ง 💸ราคากระสอบละ 740 บาท


✅ 3-3-30 เป็นสูตรขายดี นิยมใช้ระเบิดหัวมัน และรับรวงข้าว ในกรณีที่มันและข้าวมีความสมบูรณ์ของต้นมาก

เช่น มันต้นสูง หรือ ต้นข้าวสูงแย่งแสง ทำให้มีโอกาสได้ผลลผลิตต่ำ เนื่องจากมันและข้าวขึ้นต้น  จึงควรงดการให้ไนโตเจนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลำต้น


💢 จึงทำให้สูตร 3-3-30 เป็นสูตรปุ๋ยที่มีราคาไม่แพง แต่ใช้แล้วเห็นผลชัดเจน👉ปุ๋ยเคมีตราหมี สูตร 14-5-30 แม่ปุ๋ยล้วน โนฟิลเลอร์ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ขายถูก ราคาโรงงาน ถูกกว่าท้องตลาด กระสอบละ 100-200 บาท


🏦 มีจำหน่ายที่สหกรณ์การเกษตร


📜ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ปุ๋ยตราหมี คลิกที่นี่ 👉 https://lin.ee/wqBEVWow👉ปุ๋ยเคมีตราหมี สูตร 21-4-21 แม่ปุ๋ยล้วน โนฟิลเลอร์ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ขายถูก ราคาโรงงาน ถูกกว่าท้องตลาด กระสอบละ 100-200 บาท


🏦 มีจำหน่ายที่สหกรณ์การเกษตร


📜ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ปุ๋ยตราหมี คลิกที่นี่ 👉 https://lin.ee/wqBEVWow👉ปุ๋ยเคมีตราหมี สูตร 27-12-6 แม่ปุ๋ยล้วน โนฟิลเลอร์ ใช้สำหรับอ้อย,ข้าวโพด ขายถูก ราคาโรงงาน ถูกกว่าท้องตลาด กระสอบละ 100-200 บาท

🏦 มีจำหน่ายที่สหกรณ์การเกษตร


📜ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ปุ๋ยตราหมี คลิกที่นี่ 👉 https://lin.ee/N3XT5u1📃 คุณสมบัติ ปุ๋ยหมักปลอดเชื้อ ใช้แก้ปัญหา ดินไม่ดี ปลูกพืชไม่งาม ใช้แทนปุ๋ยขี้ไก่ ถูกกว่า ดีกว่า ราคากระสอบละ 180 บาท


💢ส่วนประกอบ💢


✅1.แร่ลีโอนาไดต์ เป็นสารปรับปรุงดิน ที่สามารถปรับค่ากรดด่างได้เร็ว ภายใน 7-10 วัน โดยใช้การแลกเปลี่ยนประจุ และมีอินทรีย์วัตถุสูง มีธาตุอาหารครบ จึงทำให้การปรับปรุงดินได้เร็ว มีประสิทธิภาพสูงและประหยัด


✅2. แร่โดโลไมท์ ซึ่งเป็นสารปรับสภาพดิน ที่มีปุ๋ยธาตุอาหารรอง แคลเซียม-แมกนีเซียมสูง


💢สรุป หากเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ - พืชผัก มีปัญหา พื้นที่ดินไม่ดีปลูกพืชไม่งาม สามารถแก้ปัญหาง่ายๆโดยใช้ช้างฮิวมัส ปุ๋ยหมักปลอดเชื้อ หว่านแล้วไถกลบ 2-4 กระสอบ / ไร่ 📜รายชื่อสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ลดต้นทุน ปุ๋ยใส่ข้าว


🏦1. สหกรณ์การเกษตรจักราช ตำบลจักราช

อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  097-326-8896


🏦2. สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  081-8788705


🏦3. สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 044 227227


🏦4. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  084-9610653


🏦5. สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด ถนนนครราชสีมา-ห้วยแถลง ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  098-7504853


🏦6. สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  044-385041, 044-385242, 065-2367729


🏦7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหมู่บ้านหนองโจดวังม่วง บ้านหนองโจด ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

089-2155305


🏦8. สหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

 091-0149494


🏦9. สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด ตำบลงิ้ว

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  094-2584124


🏦10. สหกรณ์การเกษตรวังไม้แดง จำกัด ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 089-0700324


🏦11. สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  081-7601958


🏦12. สหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จำกัด ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

 098-1721627 


🏦13. สหกรณ์การเกษตรเมืองยาง จำกัด ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

 095-5919591


🏦14. สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด

ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

 085-4819502, 095-6019839


🏦15. สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด

ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

 081-9662725 


🏦16. สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด

ตำบลรองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 091-4675722


🏦17. สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ จำกัด

ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 044-127050 , 098-1950814


🏦18. สหกรณ์การเกษตรประทาว จำกัด ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 089-4232074


🏦19. สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด ตำบลโนนไทย

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 044-381175


ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentarai


bottom of page