สารปรับปรุงดิน (ตราหมี)

อัปเดตเมื่อ 25 ก.ค.


กรมพัฒนาที่ดิน มีคำแนะนำในการแก้ดินไม่ดีเป็นกรดจัด โดยใช้สารโดโลไมท์ 2-4 กระสอบ /ไร่ ปรับตามสภาพของกรดในดิน คือ เป็นกรดมาก ใช้มาก เป็นกรดน้อย ใช้น้อย เพราะสารโดโลไมท์มีข้อดี ดังนี้


1. ราคาถูก สามารถปรับดินให้ร่วนซุย เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากพืช

ที่สำคัญใช้ได้ผลแน่นอน

2. มีปุ๋ยธาตุอาหารรอง แคลเซียม - แมกนีเซียมสูง ทำให้พืช โตเร็ว แข็งแรง

เขียวทน เขียวนาน


3. ลดปัญหาโรครากเน่าจากเชื้อรา ทำให้พืชรากดก รากยาว

ดังนั้น การปรับปรุงดินด้วยสารโดโลไมท์ เป็นวิธีการปรับปรุงดินที่ลงทุนน้อย เห็นผลทันที ใช้เพียง 2-4 กระสอบ/ไร่ แก้ดินที่เป็นกรดจัดได้แน่นอน และหาซื้อได้ตามท้องตลาด หากเปรียบเทียบกับการปรับปรุงดิน ที่ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ใช้ในปริมาณมาก 500-2,000 กิโลกรัม / ไร่ หายาก ต้นทุนสูง


👉 เกษตรกรหาซื้อโดโลไมท์ตราช้าง ได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไป มี 2 ชนิดคือ

1.โดโลไมท์ตราช้าง ชนิดผง ราคากระสอบละ 150 บาท ใช้ง่าย ใช้ผสมน้ำ กำแล้วหว่านได้เหมือนปุ๋ย ใช้หว่านรองพื้น 2-4 กระสอบ / ไร่

1.1 ใช้โดโลไมท์ตราช้างชนิดผง ใช้หว่านรองพื้นก่อนปลูกพืช

1.2 ใช้โดโลไมท์ตราช้างชนิดเม็ด หว่านก่อน 1-2 วัน แล้วหว่านปุ๋ยตาม


2.ระเบิดรากตราช้าง ชนิดเม็ด ราคากระสอบละ 250 บาท ใช้ง่าย สะดวก ใช้หว่าน 1-2 กระสอบ / ไร่

2.1 ระเบิดรากตราช้าง ชนิดเม็ด ใช้ง่าย สะดวก ใช้แทนปุ๋ยรองพื้น หว่านเพื่อปรับปรุงดินก่อนการปลูกพืช


2.2 ใช้ระเบิดรากตราช้าง ชนิดเม็ด ผสมกับปุ๋ยเคมีแล้วค่อยหว่าน กรณีปลูกพืชแล้วต้องการใส่ปุ๋ย