ลดปุ๋ยเคมี ได้ผลผลิตดีกว่าเดิม (ตราช้าง)

อัปเดตเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

วิธีการใส่ปุ๋ยในดินที่เป็นกรดจัด ในแปลงปลูกข้าวไม่งาม เพื่อเพิ่มผลผลิต

การเพิ่มผลผลิตง่ายๆ โดยการทำให้แปลงที่ได้ผลผลิตน้อยได้ผลผลิตเพิ่ม เท่ากับแปลงที่ได้ผลผลิตมาก การใส่ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้อง ควรใส่ในดินที่พืชสามารถนำไปใช้ได้มากที่สุด คือค่าความเป็นกรด-ด่างของดินที่ 6.5 แต่เนื่องจากในนาข้าวที่ปลูกแล้ว ไม่สามารถเข้าตรวจวัดดินได้ จึงต้องอาศัยด้วยการสังเกตุ

วิธีสังเกตุค่ากรด-ด่างของดินโดยไม่ต้องใช้เครื่องวัดก่อนการใส่ปุ๋ยข้าว

1. เข้าไปสังเกตุ โดยการสำรวจแปลงปลูกในนาของตัวเองทุกแปลง

2. หากแปลงนาข้าวของท่านยังมีความแตกต่างต้นข้าวโตไม่สม่ำเสมอ แสดงว่าดินแต่ละแปลงมีค่ากรด-ด่างแตกต่างกัน

3. การปรับค่ากรด-ด่างของดินพร้อมการใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆคือใช้ระเบิดรากชนิดเม็ดผสมปุ๋ยเคมี เพื่อปรับสภาพในแปลงที่พืชโตช้า เพื่อทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น


แนะนำวิธีใช้สารปรับค่ากรด-ด่าง ตราช้างคุณภาพดี ได้ง่ายดังนี้

1 ใช้โดโลไมท์ ตราช้าง กระสอบละ 150บ.ใช้แทนปุ๋ยรองพื้น 2-4กส./ไร่ ผสมน้ำหมาดๆ หว่านก่อนแล้วค่อยหว่านปุ๋ยตาม


2.ระเบิดราก ตราช้าง ชนิดเม็ด ใช้ง่าย ใช้แทนปุ๋ยรองพื้น หรือใช้ผสมปุ๋ยเคมี ( ปุ๋ยเคมี 1กส. ผสมระเบิดราก1-2 กส. ดูตามพืช ใส่ในแปลงพืชที่ให้ผลผลิตต่ำ หรือ ดูค่ากรด

กรดมากใช้มาก กรดน้อยใช้น้อย)


ดูวิธีการตรวจดินและวิธีใช้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ระเบิดรากตราช้าง คลิกที่นี่ https://lin.ee/XjdrKNG

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น