ลงทุนน้อย ผลผลิตเพิ่มขึ้น 30-50% (ตราช้าง)

อัปเดตเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

1.วิธีปรับค่ากรด-ด่าง เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว

ลงทุนน้อย เห็นผลชัดเจน

การปลูกข้าวส่วนใหญ่ที่ได้ผลผลิตน้อย เพราะข้าวที่ปลูกแต่ละแปลง ได้ผลผลิตไม่สม่ำเสมอดีไม่เท่ากันทุกแปลง หากเกษตรกรสามารถปรับค่ากรด-ด่างของดินให้ดี เหมือนกับในแปลงข้าวของตัวเองที่ได้ผลผลิตสูง (แปลงตัวอย่าง) ก็จะทำให้แปลงที่เคยได้ผลผลิตต่ำมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 30-50 %

วิธีปรับปรุงค่ากรด-ด่างของดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว ทำได้ง่ายๆดังนี้

👉1. ใช้เครื่องตรวจดินเพื่อวัดค่ากรด-ด่างของดินทุกแปลงของตัวเอง

👉2. ให้ดูค่ากรด-ด่างของดินที่วัดได้ ในแปลงที่ให้ผลผลิตดีที่สุด (เพื่อเป็นแปลงตัวอย่าง)

👉3. เกษตรกรควรปรับค่ากรด-ด่าง ของดินในแปลงที่ให้ผลผลิตต่ำ โดยใช้โดโลไมท์ตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีค่ากรด-ด่าง เท่ากับแปลงตัวอย่างที่ให้ผลผลิตสูง เกษตรกรทำตามขั้นตอนก็สามารถมีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน


2.วิธีการใส่ปุ๋ยในดินที่เป็นกรดจัด ในแปลงปลูกข้าวไม่งาม เพื่อเพิ่มผลผลิต


การเพิ่มผลผลิตง่ายๆ โดยการทำให้แปลงที่ได้ผลผลิตน้อยได้ผลผลิตเพิ่ม เท่ากับแปลงที่ได้ผลผลิตมาก การใส่ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้อง ควรใส่ในดินที่พืชสามารถนำไปใช้ได้มากที่สุด คือค่าความเป็นกรด-ด่างของดินที่ 6.5 แต่เนื่องจากในนาข้าวที่ปลูกแล้ว ไม่สามารถเข้าตรวจวัดดินได้ จึงต้องอาศัยด้วยการสังเกตุ


👉วิธีสังเกตุค่ากรด-ด่างของดินโดยไม่ต้องใช้เครื่องวัดก่อนการใส่ปุ๋ยข้าว 1. เข้าไปสังเกตุ โดยการสำรวจแปลงปลูกในนาของตัวเองทุกแปลง 2. หากแปลงนาข้าวของท่านยังมีความแตกต่างต้นข้าวโตไม่สม่ำเสมอ แสดงว่าดินแต่ละแปลงมีค่ากรด-ด่างแตกต่างกัน 3. การปรับค่ากรด-ด่างของดินพร้อมการใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆคือใช้ระเบิดรากชนิดเม็ดผสมปุ๋ยเคมี เพื่อปรับสภาพในแปลงที่พืชโตช้า เพื่อทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น

แนะนำวิธีใช้สารปรับค่ากรด-ด่าง ตราช้างคุณภาพดี ได้ง่ายดังนี้ 1 ใช้โดโลไมท์ ตราช้าง กระสอบละ 150 บาท ใช้แทนปุ๋ยรองพื้น 2-4กส./ไร่ ผสมน้ำหมาดๆ หว่านก่อนแล้วค่อยหว่านปุ๋ยตาม

2.ระเบิดราก ตราช้าง ชนิดเม็ด ใช้ง่าย ใช้แทนปุ๋ยรองพื้น หรือใช้ผสมปุ๋ยเคมี (ปุ๋ยเคมี 1 กส. ผสมระเบิดราก1-2 กส.) ใส่ในแปลงพืชที่ให้ผลผลิตต่ำ หรือ ดูค่ากรด-ด่าง ถ้าดินเป็นกรดมากใช้มาก ดินเป็นกรดน้อยใช้น้อย

ดูวิธีการตรวจดินและวิธีใช้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ระเบิดรากตราช้าง คลิกที่นี่ https://lin.ee/XjdrKNG


3.การปรับค่ากรด-ด่าง หลังการตัดแต่งกิ่งทุเรียน เพื่อดึงรากกระชากใบ เพิ่มผลผลิต


ทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีราคาดี ดังนั้นเกษตรกรต้องการผลผลิตสูง โดยการเร่งใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก อาจมีปัญหาโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อราตามมา โดยที่เกษตรกรไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากสภาพดินที่เป็นกรดจัด ที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของราก ทำให้รากเน่า รากสั้น พืชไม่กินปุ๋ย ต้นไม่สมบูรณ์หรือถ้ารุนแรงต้นทุเรียนอาจตายได้

วิธีดึงราก กระชากใบ หลังการตัดแต่งกิ่งทุเรียน ทำได้ง่ายๆดังนี้ 👉1. ใช้เครื่องตรวจค่ากรด-ด่างของดิน ตรวจดินในทรงพุ่มในแปลงปลูกทุกต้น 👉2. ดูค่ากรด-ด่างของดิน ในต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตสูง เพื่อใช้เป็นต้นแบบ 👉3. ปรับค่ากรด-ด่างของดินในต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตต่ำ ให้เหมือนค่ากรด-ด่างของดินต้นแบบ โดยใช้สารโดโลไมท์ตราช้าง หว่านรองทรงพุ่มก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อปรับสภาพดินก่อนการใส่ปุ๋ยเพื่อสร้างใบให้สมบูรณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ระเบิดรากตราช้าง คลิกที่นี่ https://lin.ee/XjdrKNG