top of page

ร้านค้าช้างสะดวกซื้อ กำไร 100%
ร้านค้าสนใจเป็นตัวแทนร้านช้างสะดวกซื้อ ง่ายๆดังนี้

👉1).ส่งชื่อร้านและที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ร้านค้า ให้กับบริษัทฯ


👉2).ส่งพิกัดร้านค้า (โลเคชั่น) ให้กับบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเขตการขาย จากร้านค้าช้างสะดวกซื้อเดิม ว่าระยะทางห่าง 20 กิโลเมตรหรือไม่


👉3).ส่งรูปถ่ายหน้าร้าน + โกดัง เพื่อให้บริษัทฯ ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์แต่งหน้าร้าน


👉4).ส่งทะเบียนการค้า และใบอนุญาตขายปุ๋ย

หลังจากบริษัทฯได้รับเอกสารครบ จะพิจรณาอนุมัติ แจ้งกลับภายใน 7 วันดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page