รายชื่อร้านค้า ขายส่ง-ตั๋วช้าง ราคาถูกทั่วประเทศ

อัปเดตเมื่อ 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา


👉หจก.งอบแดงเคมีคอล (คลังเกษตร) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 081-458-8650 / 081-309-9164

👉บริษัท ทวีชัยเคมีเกษตร จำกัด ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 094-635-5271

👉โกดังพงษ์ศักดิ์ เคมีภัณฑ์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 088-334-4551

👉บริษัท เดชอุดมโปรดักซ์ จำกัด (มิตรอารี) ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 093-732-7277 / 068-623-6808

👉ร้านส.เกษตรสุนทร ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 089-765-7050 / 089-455-7974

👉ร้าน31 เคมีเกษตร ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 088-149-0923

👉ร้านวิชิตการเกษตร ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 056-767-019 / 089-558-8808

👉หจก.ด่านขุนทดพันทวี ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 089-927-1887

👉ร้านส.เจริญ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 087-519-5555 / 081-785-5824

👉บริษัท แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 081-611-3163 / 045-321-775 / 061-938-1110

👉ร้านโชคสมใจ5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 086-256-2537

👉บริษัท สินไทยรวมเกษตร จำกัด ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 042-861-499 / 081-546-9966

👉บริษัท พันธ์ทวีมอลล์ ขอนแก่น ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 096-787-8915

👉หจก.เกษตรรุ่งเรืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 081-473-7333 / 081-953-4582

👉ร้านพัฒนคลังเกษตร 99 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 089-703-5323 / 089-461-3962 / 086-318-0305

👉หจก.นิวัฒน์การค้า (นิวัฒน์ฟาร์ม) ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 094-951-9874

👉หจก.ก.การเกษตร 2018 (กิตติก่อสร้าง) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 081-790-7733 / 044-249-687 / 044-950-204

👉บริษัท ศรีโชติสุรินทร์ จำกัด ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 044-558-727 / 093-326-3535

👉หจก.สายน้ำฝนการเกษตร ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 084-146-3304

👉บริษัท บุรีรัมย์โชคศักดิ์ชัย จำกัด ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 044-681-211 / 081-170-8525

👉กนกพานิชย์ (บริษัท เคเอ็นพี เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด) ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 093-557-4411

👉ร้านมิตรภาพการเกษตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน 081-530-8724

👉หจก.วิโรจน์อะโกรเทรด ต.วังกระพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 081-973-6551 / 064-365-3935

👉หจก.พรเทพอะโกร ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 081-886-9952

👉บริษัท มงกุฏการเกษตร จำกัด ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 064-939-5595

👉บริษัท ธัญธวัชพืชผล จำกัด ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 086-466-4982 / 086-466-4981

👉หจก.โชคชัยพาณิชย์บางสะพาน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-348-9088

👉หจก.ส.เสริมสร้างเกษตรพันธุ์ ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081-829-9639

👉ร้านไทยถาวรการเกษตร ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 036-266-303 / 098-965-4541

👉ร้านโรงสีข้าวทอง (บริษัท เอ.พี.14 จำกัด) ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 089-710-8987 / 044-872-147

👉บริษัท เอส ที ซี เคมี จำกัด (เสถียรชัยการเกษตร) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 081-360-5336 / 087-991-9444

👉ร้านพรชัยการเกษตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 089-483-5588

👉ร้านส.เพิ่มผล ต.ท่าขนุน อ.ทองภาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-927-7736

👉ร้านเสาวภาการเกษตร ต.องครักษ์ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 089-204-9982

👉หจก.พรปรีชาเกษตร ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 037-251-237 / 081-940-3771

👉บริษัท โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 081-760-3732

👉ร้านสุรินทร์ค้าข้าว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 044-512-480 / 086-460-7300

👉