รายชื่อร้านค้า ขายส่ง-ตั๋วช้าง ราคาถูกทั่วประเทศ

อัปเดตเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
👨‍🌾 จ.อุบลราชธานี

👉บริษัท แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 081-611-3163 / 045-321-775 / 061-938-1110

👉บริษัท เดชอุดมโปรดักซ์ จำกัด (มิตรอารี) ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 081-955-0628 , 045-998355


👨‍🌾 จ.นครราชสีมา (โคราช)

👉หจก.ด่านขุนทดพันทวี ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 044-389-231 / 098-895-6944

👉หจก.กุ่ยพาณิชย์ หนองบุญมาก ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 080-897-4777 / 081-966-5646

👉โกดังพงษ์ศักดิ์ เคมีภัณฑ์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 088-334-4551

👉ร้านจึงซังเฮง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 094-251-9605

👉กนกพานิชย์ (บริษัท เคเอ็นพี เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด) ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 086-326-9156

👉บริษัท กิ่งทองแท้ จำกัด ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 044-375-122 / 094-428-9985

👉หจก.ก.การเกษตร 2018 (กิตติก่อสร้าง) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 081-790-7733 / 044-249-687 / 044-950-204

👉ร้านไทยเฮงพืชผล (หจก.เอ.ที.อโกรเทรด) ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 086-310-7172

👉ร้านปรีชาเกษตรภัณฑ์ ต.สูงเนิน อสูงเนิน จ.นครราชสีมา 081-266-8954

👉หจก.ธนาวัฒน์ ที เอ็นวี ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 063-762-6655

👉ร้านหนองปรือมินิเซ็นเตอร์ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 098-858-4585

👉ร้านจักราชเกษตร(บริษัท ทรัพย์พูนผล 89 จำกัด) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 084-888-2828 / 089-206-660

👉หจก.เอช.เอ็ม.อโกรเทรด (ซุ้ยเฮงค้าข้าว) ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 064-696-9698 , 081-877-4847, 088-595-6168

👨‍🌾 จ.กำแพงเพชร

👉ร้านพัฒนคลังเกษตร 99 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 089-703-5323 / 089-461-3962 / 086-318-0305

👉หจก.งอบแดงเคมีคอล (คลังเกษตร) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 081-458-8650 / 081-309-9164

👉หจก.จ.เรืองชัย2 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 086-202-4149 / 098-673-2966

👉ร้านแหลมยางปิโตรเลียม ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 089-703-8490

👉บริษัท ทวีชัยเคมีเกษตร จำกัด ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 094-635-5271

👨‍🌾 จ.ปทุมธานี

👉ร้านส.เกษตรสุนทร ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 089-765-7050 / 089-455-7974


👨‍🌾 จ.พิษณุโลก

👉ร้านส.เจริญ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 087-519-5555 / 081-785-5824

👨‍🌾 จ.ลำปาง

👉หจก.เกษตรรุ่งเรืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 081-473-7333 / 081-953-4582

👨‍🌾 จ.แพร่

👉บริษัท ลองการเกษตร จำกัด ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 081-951-7869

👨‍🌾 จ.กาญจนบุรี

👉ร้าน31 เคมีเกษตร ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 083-567-3292 / 062-881-0923

👉ร้านส.เพิ่มผล ต.ท่าขนุน อ.ทองภาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-927-7736

👨‍🌾 จ.บุรีรัมย์

👉บริษัท บุรีรัมย์โชคศักดิ์ชัย จำกัด ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 044-681-211 / 081-170-8525

👉หจก.ศักดิ์เสนารวมเกษตร ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 081-470-4710 / 085-315-4471

👉บริษัท โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 081-760-3732

👉บริษัท ทรายทองค้าข้าว จำกัด ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 084-092-2242


👨‍🌾 จ.ลำพูน

👉หจก.น้ำดิบการเกษตร ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 081-783-8517 / 081-960-3341

👨‍🌾 จ.อุตรดิตถ์

👉หจก.วิโรจน์อะโกรเทรด ต.วังกระพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 081-973-6551 / 064-365-3935

👉บริษัท เกษตรแสนขัน จำกัด ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 085-395-5909 / 055-418-186

👨‍🌾 จ.ขอนแก่น

👉ร้านสีชมพูการเกษตร ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 084-785-1908

👉บริษัท พันธ์ทวีมอลล์บ้านไผ่ จำกัด ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 087-421-9966

👉หจก.สามารถการเกษตร ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 081-964-2614 / 043-210-184

👉บริษัท พันธ์ทวีมอลล์ ขอนแก่น ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 096-787-8915

👉หจก.ทวีวัฒน์ก่อสร้างบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 081-739-8292

👨‍🌾 จ.ชัยภูมิ

👉ร้านโรงสีข้าวทอง (บริษัท เอ.พี.14 จำกัด) ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 089-710-8987 / 044-872-147

👉บริษัท เอส ที ซี เคมี จำกัด (เสถียรชัยการเกษตร) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 081-360-5336 / 087-991-9444

👉ร้านพรชัยการเกษตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 081-878-1222 / 087-378-4661

👉บริษัท ตองเอ เคมีเกษตร จำกัด ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 089-934-9976

👉ร้านกวงเจริญผลเคมีเกษตร ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 088-894-9995

👉หจก.นิวัฒน์การค้า (นิวัฒน์ฟาร์ม) ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 094-951-9874

👉หจก.โชคชูชัยการเกษตร ต.ท่าแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 085-010-1390 / 090-239-4646

👉ร้านดวงดีเมล็ดพันธุ์ ต.คอนสาร อ.คอนาร จ.ชัยภูมิ 081-132-7763 / 082-213-5080

👉บริษัท แอล อาร์ ชัยภูมิ จำกัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 097-979-9593


👨‍🌾 จ.ตาก

👉หจก.พรเทพอะโกร ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 081-886-9952

👨‍🌾 จ.ประจวบคีรีขันธ์

👉หจก.โชคชัยพาณิชย์บางสะพาน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-348-9088

👉หจก.มิตรเกษตรก้าวหน้า ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-857-4312 / 081-346-7411

👉ร้านเพื่อนเกษตร ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-968-8124 / 032-688-235

👉ร้านมานพการเกษตร ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-378-2308


👨‍🌾 จ.พะเยา

👉หจก.รุ่งเจริญ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 083-942-3336 / 089-431-7713 / 080-122-5210 / 080-122-5211

👉บริษัท คู่เกษตร จำกัด ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 089-433-5337 / 054-491-599 / 085-652-2800

👨‍🌾 จ.เพชรบูรณ์

👉บริษัท ธัญธวัชพืชผล จำกัด ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 086-466-4982 / 086-466-4981

👉หจก.เกษตรโบ๊ท ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 087-594-1113 / 085-401-8882