top of page

รายชื่อร้านค้าและเขตการขายส่งปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก ทั่วประเทศ มีดังนี้

อัปเดตเมื่อ 5 ก.ย.


รายชื่อร้านค้าและเขตการขายส่งปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก ทั่วประเทศ มีดังนี้

👉ร้าน นิวัฒน์การค้า อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ

094-951-9874

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 6 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2. อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

3. อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

4. อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

5. อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

6. อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณพนมศร ผาพาเพชร (พนม)

061-021-0990

👉ร้าน มิตรอารี เดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

066-125-9978

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 25 อำเภอ ทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณฤทธิพงษ์ ภูมิกอง (เทียน)

061-024-6767

👉ร้านไทยเฮงพืชผล อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

086-310-7172

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 8 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2. อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

3. อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

4. อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

5. อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

6. อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

7. อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

8. อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณสมศรี ค้ำชู (เล็ก)

061-021-9229

👉ร้านบัวชุมฟาร์ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

098-585-8103

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 10 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอ สังขะ จ.สุรินทร์

2. อำเภอ บัวเชด จ.สุรินทร์

3. อำเภอ กาบเชิง จ.สุรินทร์

4. อำเภอ ปราสาท จ.สุรินทร์

5. อำเภอ พนมดงรัก จ.สุรินทร์

6. อำเภอ ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

7. อำเภอ เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

8. อำเภอ จอมพระ จ.สุรินทร์

9. อำเภอ สนม จ.สุรินทร์

10. อำเภอ เมือง จ.สุรินทร์

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณกฤศณัฎฐ์ สุเมธาธนาพัฒน์ (ต้น) 061-029-4499

👉ร้านชนะพร2 อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

080-790-1482

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 3 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2. อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

3. อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณสังขพิทักษ์ จงใจ (ตู้)

061-021-1001

👉ร้านเกษตรแม่โจ้ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

081-451-8991

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 4 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณสังขพิทักษ์ จงใจ (ตู้)

061-021-1001

👉ร้าน รุ่งกิจการเกษตร อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

089-900-1979

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 6 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

2. อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

3. อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

4. อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

5. อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

6. อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณพนมศร ผาพาเพชร (พนม)

061-021-0990

👉ร้าน 31 เคมีเกษตร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

088-149-0923

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 5 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

2. อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

3. อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

4. อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

5. อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณพนมศร ผาพาเพชร (พนม)

061-021-0990

👉ร้าน สมาพันธุ์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

062-932-4287

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 18 อำเภอ ทั้งจังหวัดเชียงราย

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณกฤศณัฎฐ์ สุเมธาธนาพัฒน์ (ต้น) 061-029-4499

👉ร้าน ชัยพันธุ์การเกษตร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

089-283-5609

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 2 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

2. อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณสังขพิทักษ์ จงใจ (ตู้)

061-021-1001

👉ร้าน เคโอการเกษตร อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

082-892-6526

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 3 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

2. อำเภอปัว จังหวัดน่าน

3. อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณรุ่ง บุญช่วย (รุ่ง)

061-021-5445

👉ร้าน ไทยอุดม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

081-546-8201

ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราช้าง จำนวน 25 อำเภอ ยกเว้นอำเภอ โคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

👨‍🌾 เกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยเคมีตราช้าง ได้ที่ ร้านไทยอุดม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร 081-546-8201

ร้านค้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณสมศรี ค้ำชู (เล็ก) 061-021-9229👉ร้าน สินไทยรวมเกษตร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

081-546-9966

ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราช้าง จำนวน 14 อำเภอ

👨‍🌾 เกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยเคมีตราช้าง ได้ที่ ร้านสินไทยรวมเกษตร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โทร 081-546-9966

ร้านค้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อต่อสอบถามผู้จัดการเขต คุณสมศรี ค้ำชู (เล็ก) 061-021-9229

👉ร้าน กิ่งทองแท้ อำเภอโชคชัย จังหวัดนคราชสีมา

086-463-7419

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 3 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2. อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

3. อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณสมศรี ค้ำชู (เล็ก)

061-021-9229

👉ร้าน ศักดิ์รุ่งเรืองการเกษตร อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

084-601-2579

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 3 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

2. อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณสังขพิทักษ์ จงใจ (ตู้)

061-021-1001

👉ร้าน เบิ้มเพื่อนเกษตร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

086-931-4045

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 3 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณรุ่ง บุญช่วย (รุ่ง)

061-021-5445

👉ร้าน ตองเอ เคมีเกษตร อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

089-934-9976

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 3 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

2. อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

3. อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณพนมศร ผาพาเพชร (พนม)

061-021-0990

👉ร้าน มานพการเกษตร อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

089-378-2308

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 3 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณพนมศร ผาพาเพชร (พนม)

061-021-0990

👉ร้าน อ.การเกษตร 2 อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

081-324-0650

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 3 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

2. อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

3. อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณพนมศร ผาพาเพชร (พนม)

061-021-0990

👉ร้าน ภารุ่งเรืองการเกษตร อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

081-059-6166

มีเขตการขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาถูก จำนวน 3 อำเภอ สำหรับร้านค้าที่ต้องการจำหน่าย และขอเขตพื้นที่การขายปุ๋ยเคมีตราช้าง ในอำเภอดังต่อไปนี้

1. อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

2. อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

3. อำเภอบ้านดุง จังหวัดสกลนคร

📜 ติดต่อผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบ คุณกฤศณัฎฐ์ สุเมธาธนาพัฒน์ (ต้น) 061-029-4499


ดู 188 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page