เกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยรองพื้นตราช้าง กระสอบละ 150 บาท ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ใกล้บ้านท่าน ดังนี้

อัปเดตเมื่อ 12 ก.พ.ภาคอีสาน

​👩‍🌾 นครราชสีมา

👉หจก.ด่านขุนทดพันทวี ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 098-895-6944 /089-864-5959

👉ร้านติงลี่การเกษตร ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 085-764-3567

👉หจก.บ้านแปรงก่อสร้าง(อ.หมวย) ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 081-966-3801

👉ร้านทรัพย์ไพศาลการเกษตร ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 089-849-2425

👉ร้านรุ่งการเกษตร ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 080-546-2449 /089-286-5580

👉ร้านสมเชษฐ์การเกษตร ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 086-877-7468

👉ร้านจักราชเกษตร (บริษัททรัพย์พูนผล 89 จำกัด) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 084-888-2828 /089-206-660

👉ร้านณัฐกฤต (พ.พัฒนา) ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 061-154-5574

👉ร้านกนกพรพาณิชย์ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 084-478-7275

👉ร้านอำนวยการเกษตร (แก่งขามเคมีเกษตร) ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 088-109-0754

👉ร้านกฤษดาการเกษตร ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 081-967-7185 /081-955-7093

👉ร้านเจ๊ต่อม ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 086-247-1696

👉หจก.กุ่ยพาณิชย์หนองบุญมาก ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 081-966-5646

👉หจก.ตั้งเจริญ ที เจ อาร์ ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 081-879-7863

👉ร้านคลีนิคเกษตร ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 089-428-3725

👉ร้านดลยาเจริญพาณิชย์ ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 083-326-6267

👉ร้านร.รุ่งเรืองพานิช ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 090-257-8140

👉บริษัท กิ่งทองแท้ จำกัด ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 086-463-7419

👉ร้านวาสนาการเกษตร ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 081-8797169

👉ร้านถาวร (น้าเอื้อย) ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 082-134-1192 /081-976-3804

👉ร้านน้าละออ ต.ละลมพัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 061-103-5634

👉หจก.ธนาวัฒน์ ที เอ็นวี ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 063-762-6655

👉ร้านตรัยวานิช ต.ระเริงวัง อ.น้ำเขียว จ.นครราชสีมา 086-853-7979

👉ร้านธนาวัฒน์การเกษตร1 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 063-762-6655

👉หจก.ชัยนิมิตร ร้านดุ่ย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 086-154-5393 /064-160-6210

👉ร้านบูมเมล็ดพันธุ์ ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 093-326-0904

👉หจก.ก.เกษตรเคมีภัณฑ์ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 082-555-9530 /084-322-9220

👉ร้านไทยเฮงพืชผล (หจก.เอ.ที.อโกรเทรด) ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 086-310-7172

👉ร้านวนิดา ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 080-362-3615

👉ร้านเบญจรัตน์ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 092-653-3353 /089-581-2443

👉ร้านพีแอนพี ธนาคุณ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 098-929-1445

👉ร้านแม่โจ้การเกษตร ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 081-255-2474 /081-760-9909

👉ร้านยินดีเคมี ซัพพลาย ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 081-850-4861 /081-996-4562

👉ร้านบังอรการเกษตร ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 093-106-5584

👉หจก.เพชรทองทวีเกษตรภัณฑ์ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 081-977-2588

👉ร้านวรินทรการเกษตร ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 089-329-1817

👉ร้านไอรดาเชอร์วิส ต.พลกรัง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 080-165-2857 /044-215-276

👉ร้านโรงสีเจริญชัย ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 081-966-4303

👉บริษัท เสริมพานิชพืชไร่ จำกัด ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 089-716-2223

👉ร้านส.เจริญงาม ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 084-035-1698 /096-118-1008

👉หจก.ศูนย์กลางเจริญทรัพย์ (รวมเพชรเมล็ดทอง) ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 085-310-7043 /080-003-5748

👉ร้านเค อาร์ การเกษตร (เกษตรรุ่งเรือง 1999) ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 081-976-1729

👉ร้านจึงซังเฮง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 094-251-9605

👉ร้านเสาวณีฟาร์ม ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชส