เกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยรองพื้นตราช้าง กระสอบละ 150 บาท ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ใกล้บ้านท่าน ดังนี้

อัปเดตเมื่อ 12 ก.พ.ภาคอีสาน

​👩‍🌾 นครราชสีมา

👉หจก.ด่านขุนทดพันทวี ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 098-895-6944 /089-864-5959

👉ร้านติงลี่การเกษตร ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 085-764-3567

👉หจก.บ้านแปรงก่อสร้าง(อ.หมวย) ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 081-966-3801

👉ร้านทรัพย์ไพศาลการเกษตร ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 089-849-2425

👉ร้านรุ่งการเกษตร ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 080-546-2449 /089-286-5580

👉ร้านสมเชษฐ์การเกษตร ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 086-877-7468

👉ร้านจักราชเกษตร (บริษัททรัพย์พูนผล 89 จำกัด) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 084-888-2828 /089-206-660

👉ร้านณัฐกฤต (พ.พัฒนา) ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 061-154-5574

👉ร้านกนกพรพาณิชย์ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 084-478-7275

👉ร้านอำนวยการเกษตร (แก่งขามเคมีเกษตร) ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 088-109-0754

👉ร้านกฤษดาการเกษตร ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 081-967-7185 /081-955-7093

👉ร้านเจ๊ต่อม ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 086-247-1696

👉หจก.กุ่ยพาณิชย์หนองบุญมาก ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 081-966-5646

👉หจก.ตั้งเจริญ ที เจ อาร์ ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 081-879-7863

👉ร้านคลีนิคเกษตร ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 089-428-3725

👉ร้านดลยาเจริญพาณิชย์ ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 083-326-6267

👉ร้านร.รุ่งเรืองพานิช ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 090-257-8140

👉บริษัท กิ่งทองแท้ จำกัด ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 086-463-7419

👉ร้านวาสนาการเกษตร ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 081-8797169

👉ร้านถาวร (น้าเอื้อย) ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 082-134-1192 /081-976-3804

👉ร้านน้าละออ ต.ละลมพัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 061-103-5634

👉หจก.ธนาวัฒน์ ที เอ็นวี ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 063-762-6655

👉ร้านตรัยวานิช ต.ระเริงวัง อ.น้ำเขียว จ.นครราชสีมา 086-853-7979

👉ร้านธนาวัฒน์การเกษตร1 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 063-762-6655

👉หจก.ชัยนิมิตร ร้านดุ่ย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 086-154-5393 /064-160-6210

👉ร้านบูมเมล็ดพันธุ์ ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 093-326-0904

👉หจก.ก.เกษตรเคมีภัณฑ์ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 082-555-9530 /084-322-9220

👉ร้านไทยเฮงพืชผล (หจก.เอ.ที.อโกรเทรด) ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 086-310-7172

👉ร้านวนิดา ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 080-362-3615

👉ร้านเบญจรัตน์ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 092-653-3353 /089-581-2443

👉ร้านพีแอนพี ธนาคุณ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 098-929-1445

👉ร้านแม่โจ้การเกษตร ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 081-255-2474 /081-760-9909

👉ร้านยินดีเคมี ซัพพลาย ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 081-850-4861 /081-996-4562

👉ร้านบังอรการเกษตร ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 093-106-5584

👉หจก.เพชรทองทวีเกษตรภัณฑ์ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 081-977-2588

👉ร้านวรินทรการเกษตร ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 089-329-1817

👉ร้านไอรดาเชอร์วิส ต.พลกรัง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 080-165-2857 /044-215-276

👉ร้านโรงสีเจริญชัย ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 081-966-4303

👉บริษัท เสริมพานิชพืชไร่ จำกัด ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 089-716-2223

👉ร้านส.เจริญงาม ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 084-035-1698 /096-118-1008

👉หจก.ศูนย์กลางเจริญทรัพย์ (รวมเพชรเมล็ดทอง) ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 085-310-7043 /080-003-5748

👉ร้านเค อาร์ การเกษตร (เกษตรรุ่งเรือง 1999) ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 081-976-1729

👉ร้านจึงซังเฮง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 094-251-9605

👉ร้านเสาวณีฟาร์ม ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 044-913-858 /088-711-0158

👉บริษัท ตั้งเคียงเส็งอะโกรเทรด จำกัด ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 081-878-2630 /097-369-8935

👉ร้านศรัณย์การเกษตร ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 064-778-0977

👉หจก.เทียมเซ้งการเกษตร ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 089-844-8033 /098-105-7997

👉ร้านแจ่มชัยการเกษตร ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 085-773-2116

👉ร้านโชคทวีเมล็ดพันธุ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 081-705-3541

👉ร้านขวัญเมล็ดพันธุ์ ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 061-140-0968

👉ร้านขวัญเมล็ดพันธุ์วังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 081-879-8488 /081-718-5878

👉ร้านขวัญพิมายการเกษตร ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 091-886-3370

👉หจก.วิวัฒนาการเกษตร ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 089-455-6670

👉โกดังพงศ์ศักดิ์เคมีภัณฑ์ (เจ๊ณี) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0888-334-4551

👉หจก.ขุนแผนการเกษตร55 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 080-354-2666 /080-289-5554

👉ร้านหนองปรือมินิเซ็นเตอร์ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 098-858-4585 /087-460-7792

👉ร้านทีมเกษตรพัฒนา ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 061-129-2539

👉บริษัท โนนไทยพืชผล จำกัด ถ.โนนไทย-ด่านขุนทด อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 081-999-2468

👉ร้านพรชัยโฮมแมก ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 081-877-3429 /085-637-9998

👉ร้านฮงล้งโคกสวาย ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 094-665-2656

👉ร้านพัฒนาการเกษตร ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 089-846-7724 /089-717-2050

👉หจก.ลีการเกษตร ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 081-265-2196 /088-484-8121

👉หจก.วีระพล กรุ๊ป (ปั๊มวีระพล) ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 095-613-9287

👉หจก.ดีเอ็นเอโกลบอลอะโกร ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 095-609-9067 /044-014-982

👉หจก. ณ. ช้างป่า เอเจนซี่ ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 085-762-5514

👉ร้านต้นคูณเคมีเกษตร ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 081-977-2455

👉ร้านทิพย์วัลการเกษตร ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 081-879-2439

👉ร้านธัญการเกษตร ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 064-892-6442

👉ร้านเซียนเกษตร ต.หนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 093-135-7173

👉ร้านต.ส่งเสริมพืชไร่ ต.สำนักตะคล้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 097-336-0306

👉บริษัท ณาณาเกษตรภัณฑ์2016 จำกัด ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 092-956-2559


👩‍🌾 มหาสารคาม

👉ร้านมัลลิกาการเกษตร ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 062-916-2593

👉ร้านแสงอรุณพานิชย์ ถ.นาเชือก-นาคูณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 092-645-5968

👉ร้านพรทิพย์การเกษตร ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 095-132-1346

👉หจก.ฟาร์มช็อปเกษตร ต. หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 084-264-6555 / 043-763-323

👉ร้านตั้งเส่งฮง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 081-872-8247

👉ร้านสิทธิชัยการเกษตร ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 081-117-7289

👉ร้านโรงสีบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 086-373-4996

👉ร้านเชียงยืนการเกษตร ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 083-678-8865

👉ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตร ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.มหาสารคาม 089-946-8350


👩‍🌾 ขอนแก่น