ทำไมสูตร 15-15-15 ใช้แล้วไม่ค่อยได้ผล ?

อัพเดตเมื่อ: 18 ชั่วโมงที่แล้ว

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เป็นปุ๋ยที่ใช้บำรุงราก บำรุงต้น ดอกใบและผล ทำให้เป็นที่สูตรที่นิยมใช้เป็นวงกว้าง แต่เมื่อใช้ไปนานๆกลับเห็นผลน้อยลง ทำไมการใช้สูตรยอดนิยม 15-15-15 ถึงกลับไม่ได้ผลในบางกรณี?

ซึ่งทางวิชาการได้มีคำอธิบายถึงสาเหตุ ดังนี้

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถนำดินมาตรวจวิเคราะห์ จึงพบว่าดินที่ใช้สูตร 15-15-15 เป็นเวลานานต่อเนื่องกว่า 3-5 ก่อให้เกิดดินที่ปลูกพืชมีสภาพเป็นกรดเพิ่มขึ้น ทำให้มีฟอสฟอรัสตกค้างในดินจำนวนมาก แต่พืชไม่สามารถนำมาใช้ได้ แนวทางการแก้ไขของปัญหานี้ คือ การปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูกมีความสำคัญมาก เพื่อปรับดินให้เป็นกลางมากขึ้น ปลดปล่อยปุ๋ยที่ตกค้างในดินให้พืชสามารถดูดซึมนำมาใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งเพิ่มธาตุอาหารแคลเซียม แมคนีเซียม ปรับโครงสร้างดินให้อุ้มน้ำ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากพืช หรือลองเปลี่ยนสูตรปุ๋ย เช่น สูตร 12-3-12 ของปุ๋ยตราหมี ราคากระสอบละ 570 บาท หรือสูตร 21-4-21 ราคากระสอบละ 740 บาท เป็นสูตรที่มีฟอสฟอรัสต่ำ (ปุ๋ยตัวกลาง) โดยใช้ฟอสฟอรัสที่ตกค้างในดินมาใช้แทน อาจช่วยให้ประหยัดและแก้ไขปัญหาการใช้สูตร 15-15-15 ที่ไม่ค่อยได้ผล

สารปรับปรุงดินตราหมี กระสอบละ 120 บาท ซื้อ 80 กระสอบ มีบริการให้ยืมเครื่องโรยฟรี!!! ปุ๋ยเคมีตราหมี บริการส่งถึงบ้านฟรี!! อีกด้วย

ดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น