ปุ๋ยเคมีตราช้าง ราคาไม่แพง

อัปเดตเมื่อ 20 พ.ค.


ปุ๋ยเคมีตราช้าง เป็นปุ๋ยสูตรที่พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วไม่ได้ผล เพราะสภาพดินเป็นกรดจัดที่เกิดจากการใช้มาเป็นเวลานาน มีสภาพดินเสื่อมทำให้เกษตรกรลงทุนแล้วไม่คุ้มค่า โดยใช้หลักการผลิต

ให้เกษตรกรใช้ง่ายสะดวกและได้ผล ยึดหลักวิชาการดังนี้

👉1.ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง

👉2.ใส่ปุ๋ยน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ทำให้พืชใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

👉3.ปุ๋ยต้องมีราคาไม่แพง เกษตรกรสามารถใส่ได้


สูตร 23-3-3 เป็นปุ๋ยเคมีใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เร่งต้นและใบ

มีธาตุอาหารรอง แคลเซียม - แมกนีเซียม ทำให้พืชแข็งแรง

ไม่แคระแกรน ต้านทานโรคแมลง และเหมาะสำหรับใช้กับพืชดังนี้

👉ใส่นาข้าว สำหรับเร่งการเจริญเติบโต ใช้แทนปุ๋ยยูเรีย

👉ใส่ข้าวโพด สำหรับเร่งการเจริญเติบโตหลังจากทำวัชพืช

👉ใส่มันสำปะหลัง เร่งการเจริญเติบโตหลังทำวัชพืช

👉ใส่อ้อย เร่งการเจริญเติบโตหลังกำจัดวัชพืช


ลักษณะเด่นของสูตร 23-3-3 เป็นปุ๋ยใช้แทนปุ๋ยยูเรีย เขียวนานกว่า

ต้นแข็ง ใบตั้ง เพิ่มการสังเคราะห์แสงสะสมอาหารของพืช ราคาไม่แพงสูตร 12-3-12 เป็นสูตรปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง แคลเซียม – แมกนีเซียมสูง เหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต ใช้ดีกว่าสูตร 15-15-15 ในกรณีที่เป็นกรดจัดแต่ราคาถูกกว่า

สามารถใช้ในข้าว มีวิธีใช้ดังนี้

👉ใช้ในนาข้าว ทำให้ข้าว ต้นไม่สูง ต้นแข็ง ใบตั้ง แตกกอดี ผลผลิตสูง ทนต่อโรคและแมลง

👉ใช้ในข้าวโพด ทำให้ข้าวโพด ต้นแข็งแรง ใบตั้ง ผลผลิตสูง

👉ใช้ในมันสำปะหลัง ทำให้มันมีทรงพุ่มดี ต้นไม่สูง คุมวัชพืช

เร็ว หัวโต เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งผลผลิตสูง

👉ใช้ในอ้อย ทำให้อ้อยต้นแข็ง ใบตั้ง แตกหน่อดี เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูตร 3-3-30 สูตรระเบิดหัว เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง แคลเซียม - แมกนีเซียมสูง สูตรที่ขายดี ใส่แล้วเห็นผลชัดเจน

ใช้สำหรับเพิ่มผลผลิต เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง เพิ่มน้ำตาล เพิ่มความหวาน

👉ใช้ในข้าว สำหรับรับรวงทำให้ ต้นแข็งข้าวไม่ล้ม ข้าวเม็ดเต็ม น้ำหนักดี

👉ใช้ในข้าวโพด ทำให้ข้าวโพดเม็ดเต็ม ไม่ฟันหลอ ผลผลิตสูง เพิ่มน้ำหนัก

👉ใช้ในมันสำปะหลัง สำหรับระเบิดหัว เพิ่มน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์แป้ง

👉ใช้ในอ้อย ในกรณีอ้อยสูง ต้องการน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์น้ำตาลเพิ่ม


ปุ๋ยเคมีตราช้าง ผลิตและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผสมครั้งละ 50 กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรมั่นใจใช้แล้วได้ผลแน่นอน ขึ้นทะเบียนและรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร