ดึงราก กระชากใบ เพิ่มผลผลิต (ตราช้าง)

อัปเดตเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

การปรับค่ากรด-ด่าง หลังการตัดแต่งกิ่งทุเรียน เพื่อดึงรากกระชากใบ เพิ่มผลผลิต

ทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีราคาดี ดังนั้นเกษตรกรต้องการผลผลิตสูง โดยการเร่งใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก อาจมีปัญหาโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อราตามมา โดยที่เกษตรกรไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากสภาพดินที่เป็นกรดจัด ที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของราก ทำให้รากเน่า รากสั้น พืชไม่กินปุ๋ย ต้นไม่สมบูรณ์หรือถ้ารุนแรงต้นทุเรียนอาจตายได้

วิธีดึงราก กระชากใบ หลังการตัดแต่งกิ่งทุเรียน ทำได้ง่ายๆดังนี้

👉1. ใช้เครื่องตรวจค่ากรด-ด่างของดิน ตรวจดินในทรงพุ่มในแปลงปลูกทุกต้น

👉2. ดูค่ากรด-ด่างของดิน ในต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตสูง เพื่อใช้เป็นต้นแบบ

👉3. ปรับค่ากรด-ด่างของดินในต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตต่ำ ให้เหมือนค่ากรด-ด่างของดินต้นแบบ โดยใช้สารโดโลไมท์ตราช้าง หว่านรองทรงพุ่มก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อปรับสภาพดินก่อนการใส่ปุ๋ยเพื่อสร้างใบให้สมบูรณ์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ระเบิดรากตราช้าง คลิกที่นี่ https://lin.ee/XjdrKNG

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น