top of page

ช้างฮิวมัส "ตู้เย็นเก็บปุ๋ย" สารลีโอนาไดต์🐘 ช้างฮิวมัส สารลีโอนาไดต์ ปุ๋ยหมักปลอดเชื้อ “ตู้เย็นเก็บปุ๋ย” เพราะการใส่ปุ๋ยจำนวนมาก อาจเกิดการสูญเสีย หรือพืชไม่สามารถนำปุ๋ยไปใช้ได้ทัน หรือใช้ได้น้อยในกรณีดินที่เป็นกรดจัด ช้างฮิวมัส จึงช่วยเป็นตู้เย็นเก็บปุ๋ย ให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


🐘 ช้างฮิวมัส ปุ๋ยหมักปลอดเชื้อ “ตู้เย็นเก็บปุ๋ย” แก้ดินกรดจัดภายใน 7 วัน เพิ่มอินทรียวัตถุ มีธาตุอาหารครบ ช่วยให้พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น ป้องกันโรครากเน่าจากเชื้อรา


💢 วิธีการใช้ช้างฮิวมัส สารลีโอนาไดต์ ปุ๋ยหมักปลอดเชื้อ

👉แนะนำวิธีการใช้เบื้องต้นดังนี้

1. ใช้สำหรับไม้ผล ใช้หว่าน 3-5 กิโลกรัมต่อต้น ใช้หว่านก่อนใส่ปุ๋ยเคมี

2. ใช้สำหรับพืชผัก หว่านรองพื้น 2-4 กระสอบ / ไร่

3. ใช้สำหรับเพิ่มอินทรียวัตถุในนาและพืชไร่ ใช้หว่านรองพื้น หรือหว่านก่อนใส่ปุ๋ย ใช้หว่าน 2-4 กระสอบ/ไร่


🕋 มีจำหน่ายที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยช้างทั่วประเทศ


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page