top of page

ขายปุ๋ยหมี ราคาโรงงาน ราคาเดียวทั่วประเทศ

อัปเดตเมื่อ 9 พ.ค.📜รายชื่อสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ลดต้นทุน ปุ๋ยใส่ข้าว


🏦1. สหกรณ์การเกษตรจักราช ตำบลจักราช

อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  097-326-8896


🏦2. สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  081-8788705


🏦3. สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 044 227227


🏦4. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  084-9610653


🏦5. สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด ถนนนครราชสีมา-ห้วยแถลง ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  098-7504853


🏦6. สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  044-385041, 044-385242, 065-2367729


🏦7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหมู่บ้านหนองโจดวังม่วง บ้านหนองโจด ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

089-2155305


🏦8. สหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

 091-0149494


🏦9. สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด ตำบลงิ้ว

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  094-2584124


🏦10. สหกรณ์การเกษตรวังไม้แดง จำกัด ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 089-0700324


🏦11. สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  081-7601958


🏦12. สหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จำกัด ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

 098-1721627 


🏦13. สหกรณ์การเกษตรเมืองยาง จำกัด ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

 095-5919591


🏦14. สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด

ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

 085-4819502, 095-6019839


🏦15. สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด

ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

 081-9662725 


🏦16. สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด

ตำบลรองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 091-4675722


🏦17. สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ จำกัด

ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 044-127050 , 098-1950814


🏦18. สหกรณ์การเกษตรประทาว จำกัด ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 089-4232074


🏦19. สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 044-381175

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page