ขายดีที่ 1 ครบรอบ 15 ปี ระเบิดรากตราช้าง

อัปเดตเมื่อ 19 พ.ค.ขอบคุณเกษตรกรและร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ระเบิดรากตราช้าง ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจ

มานานกว่า 15 ปี ทำให้เป็นที่นิยม ยอดขายเป็นอันดับ 1 ในปัจจุบัน

นาข้าว 🌾

🌾การใช้ระเบิดรากตราช้าง แทนปุ๋ยรองพื้นปลูกข้าว 1-2 กระสอบ / ไร่ ช่วยประหยัดพันธุ์ข้าว สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงทุกปี แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ข้าวที่ปลูกนาปีส่วนใหญ่อาศัย 3 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดี คือ

👉1.ฝนตามธรรมชาติจะมีปุ๋ยไนโตรเจนหรือที่เรียกว่าปุ๋ยยูเรียอยู่แล้ว สังเกตง่ายๆ ปีไหนฝนตกดี ข้าวก็จะงามโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย ปีไหนฝนน้อย ข้าวก็จะไม่งาม จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยใส่เพิ่ม

👉2.แสงแดด เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปลูกข้าว เช่น ข้าวที่ปลูกถี่ หรืองามเกินไป จะทำให้ใบข้าวขาดแสง ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทำให้ข้าวเม็ดลีบ ไม่มีน้ำหนัก

👉 3.ดิน ถ้านาที่ปลูกในนาข้าวที่มีสภาพดินดี เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากพืช รากข้าว ก็ช่วยทำให้ ข้าวโตเร็ว ข้าวสามารถดูดน้ำและสารอาหารจากดินได้จำนวนมาก ดังนั้น การใช้ระเบิดรากตราช้างช่วยปรับสภาพให้ดินดีขึ้น เพิ่มปุ๋ยธาตุอาหารรอง แคลเซียม – แมกนีเซียม ที่ทำให้ต้นข้าว โตเร็ว แข็งแรง เขียวทน เขียวนาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ข้อควรจำ

การใช้ระเบิดรากตราช้างเป็นประจำทุกปี จะต้องจำไว้ 2 เรื่องคือ

👉1. ดินดีขึ้น เกษตรกรจำเป็นต้องลดพันธุ์ข้าว โดยใช้หลัก ดินเลว ปลูกถี่ (จำนวนมาก)

ดินดี ปลูกห่าง (จำนวนน้อย)

👉2. ดินดีขึ้น ต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทุกปี หากใส่ปุ๋ยจำนวนมากในดินดี ต้นข้าวจะเจริญเติบโตเร็ว อาจทำให้ขาดแสง ทำให้ต้นข้าว เมล็ดลีบ ต้นล้ม ได้ผลผลิตน้อยลง


การใช้ระเบิดรากตราช้างผสมกับปุ๋ยยูเรีย ควรสังเกตต้นข้าวก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง

👉1.กรณีต้นข้าวโตช้า ต้นแคระแกรน อาจจะเกิดจากฝนน้อย หรือ ดินไม่ดี โดยเฉพาะขาดธาตุอาหารรอง แคลเซียม - แมกนีเซียม ควรใช้ปุ๋ยยูเรีย 1 กระสอบ ผสมกับระเบิดรากตราช้าง 1 กระสอบ ทำให้ข้าวได้ธาตุอาหารครบและเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

👉2.กรณีต้นข้าวโตดี แข็งแรงสมบูรณ์ ควรลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยยูเรีย 1 กระสอบ ผสมกับระเบิดรากตราช้าง 2 กระสอบ ทำให้ประหยัดต้นทุน เป็นการใส่ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต


ข้าวนาปรัง เป็นข้าวที่ปลูกนอกฤดูฝน ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยจำนวนมากกว่าในการปลูกข้าวนาปี

เพราะไม่มีฝนที่มีปุ๋ยไนโตรเจน จึงต้องซื้อปุ๋ยเคมีช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว แต่ก็มีความจำเป็นต้องใช้ระเบิดรากตราช้างรองพื้น หรือผสมกับปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารรอง เพื่อปรับปรุงดินเช่นกัน

ดู 160 ครั้ง0 ความคิดเห็น