100%

0000.png

ตรวจดินก่อนปลูกและตรวจดินก่อนใส่ปุ๋ย 

บุญนภากรุ๊ป

รายละเอียดโครงการ

ตารางแปลค่า pH

ตัวอย่าง

การตรวจดินง่ายๆ เกษตรกรก็ตรวจเองได้
 

กิ่งแก้ว1 อัพ.jpg
เฉลย1 อัพ.jpg
45445 อัพ.jpg
เสร็จ อัพ.jpg

ฟังคลิปจบ..หมีน้อย..เข้าใจมากขึ้นแล้วคับว่า.. การตรวจดินนั้นสำคัญมาก... เราควรเตรียมดินก่อนปลูก..จึงจะได้ประโยชน์มากกว่า ใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียว

หมี-07.png