top of page

ร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราช้าง

👩‍🌾 จ.นครราชสีมา

👉ร้านจักราชเกษตร (บริษัททรัพย์พูนผล 89จำกัด)  ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 084-888-2828 /089-206-660

👉หจก.ณ.ช้างป่าเอเจนซี่  ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 085-762-5514

👉บริษัท กิ่งทองแท้ จำกัด  ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 086-463-7419

👉ร้านกนกพานิชย์ (บริษัท เคเอ็นพี เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด)  ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 093-557-4411

👉บริษัท ตั้งเคียงเส็ง อะโกร จำกัด  ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 081-878-2630 /097-369-8935

👉ร้านณัฐกฤต (พ.พัฒนา)  ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 061-154-5574

👉ร้านเคอาร์การเกษตร  ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 081-976-1729

👉หจก.ด่านขุนทดพันทวี  ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 098-895-6944 /089-864-5959

👉หจก.ดีเอ็นเอ โกลบอลอะโกร  ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 095-609-9067 /044-014-982

👉ร้านต้นคูณเคมีเกษตร  ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 081-977-2455

👉ร้านทิพย์วัลการเกษตร  ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 081-879-2439

👉ร้านไทยเฮงพืชผล (หจก.เอ.ที.อโกรเทรด)  ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  086-310-7172

👉ร้านปรีชาเกษตรภัณฑ์  ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 081-266-8954

👉ร้านรุ่งการเกษตร  ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 080-546-2449 /089-286-5580

👉หจก.ขุนแผนการเกษตร  ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 080-354-2666 /080-289-5554

👉ร้านธัญการเกษตร  ต.โคกกรวด อ.โคกกรวด จ.นครราชสีมา 064-892-6442

 

👩‍🌾 จ.ชัยภูมิ

👉หจก.นิวัฒน์การค้า (นิวัฒน์ฟาร์ม)  ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 094-951-9874 /064-565-1452

👉โรงสีข้าวทอง (บริษัท เอ.พี.14 จำกัด)  ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 089-710-8987

👉หจก.ทวีทรัพย์ 2017  ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 095-616-7934

👉บริษัท พรขัยการเกษตร จำกัด  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 089-483-5588 /087-378-4661

 

👩‍🌾 จ.บุรีรัมย์

👉ร้านกิจเจริญห้วยราช  ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 091-830-9796

👉ร้านดาวรุ่งพาณิชย์  ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 081-760-7029

👉ร้านชนะพร 2  ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 081-790-1482

👉ร้านชัยพันธ์การเกษตร  ต.หนองขมาน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 081-283-5609

👉หจก.ศักดิ์เสนาการเกษตร  ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 081-470-4710

👉ร้านสมศรีการเกษตร 2561  ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 061-021-9229 /081-977-3162 /084-833-2847

👉ร้านมัลลิการเกษตร  ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 094-518-5566

👉บริษัท อึ้งเฮงฮวดหลี (เฮียหนอน) จำกัด  ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 044-681-133 /087-868-5577 /090-949-5626

👩‍🌾 จ.มหาสารคาม

👉หจก.ฟาร์มช๊อปเกษตร  ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  084-264-6555 /043-763-323

👉โรงสีบรบือ  ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 086-373-4996

 

👩‍🌾 จ.สุรินทร์

👉ร้านวิทยาการเกษตร  ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 084-605-9177

👉หจก.กี่เส็งโชคไพศาล  ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 061-635-9692

 

👩‍🌾 จ.กาฬสินธุ์

👉ร้านดงพยุงการเกษตร  ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  081-760-3598 /089-995-6908

👉ร้านวิชิต วัสดุ & การเกษตร  ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 089-570-7288

👉ร้านไก่โต้งการเกษตร  ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 090-984-4063

👉ร้านป.รวมเกษตร  ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 087-946-7405

 

👩‍🌾 จ.ศรีสะเกษ

👉ร้านณิชชาการเกษตร  ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 064-628-9226 /085-315-7799

👉ร้านแสงไพบูลย์การเกษตร  ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 080-956-3982 /093-578-8254

👉หจก.ป.ปรางค์กู่พานิช  ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 086-878-4287

 

👩‍🌾 จ.สกลนคร

👉บริษัท ริริน จำกัด (สนง.ใหญ่)  ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 088-557-7753 /082-353-9933

👉หจก.เอส.พี.วาย 2020 (โพนทองการเกษตร)  ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 081-471-2427 /093-130-7054

👉หจก.ศุภชัยการเกษตร 333  ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 081-260-2796 /081-945-5015

👉หจก.ภูธรพืชผล  ต.สว่างดินแดน อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร 089-114-9853 /042-721-049

 

👩‍🌾 จ.บึงกาฬ

👉ร้านดวงดีการเกษตร  ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 095-272-7544

👉ร้านธิติการเกษตร (สำราญการเกษตร)  ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 094-497-3955

👉ร้านโนนสว่างการเกษตร  ต.ถ้พเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 097-059-4662 /099-884-0406 /084-532-0917

 

👩‍🌾 จ.อุดรธานี

👉ร้านโนนทองการเกษตร  ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 087-223-5158

👉ร้านตวงตังค์พาณิชย์ (สร้างแป้นการเกษตร)  ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 082-125-9410

👉ร้านโสรญาฟาร์ม  ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 098-143-2481

👉ร้านวังสามหมอยางพารา  ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 086-642-8367

 

👩‍🌾 จ.อุบลราชธานี

👉ร้านทรัพย์มงคล 2  ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 089-846-5978

👉ร้านอรทัยพาณิชย์  ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 087-876-3008

👉บริษัท พิบูลร่ำรวยเงินทอง จำกัด  ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 093-953-6363 /062-564-5936

 

👩‍🌾 จ.เชียงใหม่

👉ร้านแปลง 2 เคมีเกษตร  ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  085-527-6308 /083-862-3896

👉ร้านอ๊อดการเกษตร  ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 087-902-9848

 

👩‍🌾 จ.น่าน

👉ร้านมิตรภาพการเกษตร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน 081-530-8724

 

👩‍🌾 จ.อุตรดิตถ์

👉หจก.วิโรจน์อะโกรเทรด  ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 081-973-6551 /064-365-3935

 

 

👩‍🌾 จ.กำแพงเพชร

👉หจก.จ.เรืองชัย 2  ต.ท่าขุณราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 086-202-4149 /098-673-2966

👉ร้านพัฒนคลังเกษตร99  ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 089-461-3962 /089-703-5303 /089-7035323

👉หจก.งอบแดงเคมีคอล (คลังเกษตร)  ต.เขาคิริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 081-458-8650 /081-309-9164

👉ร้านเบิ้มเพื่อนเกษตร  ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 086-9294458 /086-931-4045

👉ร้านยานิยมเภสัช  ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 081-962-2302

👉หจก.ส.พืชผลเจริญการเกษตร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 080-114-4414 /055-715-997

 

👩‍🌾 จ.พิษณุโลก

👉ร้านต้นข้าวดินทอง  ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 089-707-4071 /085-602-8029

👉ร้านหมอเหลิมเกษตรรุ่งเรือง  ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 087-735-7352 /099-394-0652

 

👩‍🌾 จ.นครสวรรค์

👉หจก.รุ่งเรืองทรัพย์เกษตร 5661 (เมืองเกษตร)  ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 089-444-4013

 

👩‍🌾 จ.สุโขทัย

👉ร้านพัชราภรณ์เคมีเกษตร  ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  081-707-2428 /089-562-5810

 

👩‍🌾 จ.สุพรรณบุรี

👉บริษัท มงกฎการเกษตร จำกัด  ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 064-939-5595 /092-593-6442

👉ร้านสุภาพรุ่งเรืองการเกษตร  ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 084-106-1705

 

👩‍🌾 จ.ชัยนาท

👉ร้านเอกพันธ์การเกษตร  ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 081-740-4496

👉ร้านจำนงค์การเกษตร  ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 089-268-7618

👉ร้านทรัพย์ศิลา (กริชศิลาการเกษตร)  ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 080-056-7609 /081-953-2645

 

👩‍🌾 จ.นครปฐม

👉ร้านห้วยพลูการค้าเคมีเกษตร  ต.ห้วยพูล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-265-337 /081-435-4034

 

👩‍🌾 จ.ปทุมธานี

👉ร้านเจริญกัลป์การเกษตร คลอง 11  ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 081-630-2128

👉ร้านสมพรการเกษตร  ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 081-315-4962

👉ร้านส.เกษตรสุนทร  ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 089-765-7050 /089-455-7974

 

👩‍🌾 จ.เพชรบูรณ์

👉ร้านบัวสุวรรณการเกษตร  ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 083-621-3196

👉บริษัท ธัญธวัชพืชผล จำกัด  ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 082-464-4554 /086-466-4986

 

👩‍🌾 จ.อ่างทอง

👉ร้านวาย & วี การเกษตร  ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 087-012-2147 /084-379-5935

 

👩‍🌾 จ.สิงห์บุรี

👉ร้านรุ่งกิจเกษตร  ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 089-900-1979

 

👩‍🌾 จ.สระบุรี

👉ร้านพรการค้า  ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 089-410-4806

👉ร้านไทยถาวรการเกษตร  ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 098-965-4541

 

👩‍🌾 จ.ลพบุรี

👉หจก.ส.เสริมสร้างเกษตรพันธุ์  ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 036-461-0990 /081-145-1336

 

👩‍🌾 จ.นครนายก

👉ร้านมานพการเกษตร  ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-744-2136

 

👩‍🌾 จ.ฉะเชิงเทรา

👉ร้านเกษตรแม่โจ้  ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา 087-617-3164

 

👩‍🌾 จ.กาญจนบุรี

👉ร้านส.เพิ่มผล  ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-927-7736

👩‍🌾 จ.ราชบุรี

👉หจก.ทีพีพี ธุรกิจ การเกษตร (เทียนชัยเภสัช)  ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 081-880-3800 /087-411-8620

👉ร้านเพชรสยามปุ๋ยเคมี  ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 082-293-4978

👩‍🌾 จ.ประจวบคีรีขันธ์

👉หจก.มิตรเกษตรก้าวหน้า  ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธุ์ 081-346-7411 /032-671-109

👉ร้านเพื่อนเกษตร  ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธุ์  089-968-8124 /032-688-235

👉ร้านอึ้งเกษตร  ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธุ์ 032-550-163 /081-941-6029

👉ร้านมานพการเกษตร  ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธุ์ 081-378-2308

 

👩‍🌾 จ.สุราษฏร์ธานี

👉หจก.ส.สักเกษตร ท่าชนะ  ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 081-797-0775 /085-075-1333

ภาคอีสาน

ภาคเหนือ

ภาคกลาง - ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก - ภาคใต้

bottom of page