ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายขายส่ง-ตั๋วช้างระเบิดราก

👨‍🌾 จ.อุบลราชธานี

👉บริษัท แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด  ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   081-611-3163 / 045-321-775 / 061-938-1110  

👉บริษัท เดชอุดมโปรดักซ์ จำกัด (มิตรอารี) ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 081-955-0628  045-998355

👨‍🌾 จ.นครราชสีมา (โคราช)

👉หจก.ด่านขุนทดพันทวี  ต.ด่านขุนทด  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา   044-389-231 / 098-895-6944

👉หจก.กุ่ยพาณิชย์ หนองบุญมาก  ต.หนองหัวแรต  อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา    081-966-5646

👉โกดังพงษ์ศักดิ์ เคมีภัณฑ์ (เจ๊ณี)  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา   088-334-4551 

👉ร้านจึงซังเฮง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  094-251-9605 

👉กนกพานิชย์ (บริษัท เคเอ็นพี เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด)  ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา  086-326-9156

👉บริษัท กิ่งทองแท้ จำกัด  ต.ด่านเกวียน  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา  044-375-122 / 094-428-9985 

👉หจก.ก.การเกษตร 2018 (กิตติก่อสร้าง)  ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา   081-790-7733 / 044-249-687 / 044-950-204

👉ร้านไทยเฮงพืชผล (หจก.เอ.ที.อโกรเทรด)  ต.โนนแดง  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา  086-310-7172 

👉ร้านปรีชาเกษตรภัณฑ์  ต.สูงเนิน  อสูงเนิน  จ.นครราชสีมา  081-266-8954 

👉หจก.ธนาวัฒน์ ที เอ็นวี  ต.อุดมทรัพย์  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา 063-762-6655

👉ร้านหนองปรือมินิเซ็นเตอร์  ต.หลุ่งประดู่  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  098-858-4585

👉ร้านจักราชเกษตร(บริษัท  ทรัพย์พูนผล 89  จำกัด)  ต.จักราช  อ.จักราช จ.นครราชสีมา   084-888-2828 / 089-206-660

👉หจก.เอช.เอ็ม.อโกรเทรด (ซุ้ยเฮงค้าข้าว)  ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  064-696-9698 , 081-877-4847, 088-595-6168

👨‍🌾 จ.กำแพงเพชร

👉ร้านพัฒนคลังเกษตร 99  ต.คลองขลุง  อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร    089-703-5323 / 089-461-3962 / 086-318-0305  

👉หจก.งอบแดงเคมีคอล (คลังเกษตร)  ต.เขาคีริส  อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร   081-458-8650 / 081-309-9164

👉หจก.จ.เรืองชัย2  ต.คลองแม่ลาย  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร   086-202-4149 / 098-673-2966

👉ร้านแหลมยางปิโตรเลียม  ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ☎ 089-703-8490 

👉บริษัท ทวีชัยเคมีเกษตร จำกัด  ต.พรานกระต่าย  อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร  094-635-5271

👨‍🌾 จ.ปทุมธานี

👉ร้านส.เกษตรสุนทร  ต.บึงสนั่น  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี   089-765-7050 /  089-455-7974

 

👨‍🌾 จ.พิษณุโลก

👉ร้านส.เจริญ  ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก    087-519-5555 / 081-785-5824

👨‍🌾 จ.ลำปาง

👉หจก.เกษตรรุ่งเรืองลำปาง  ต.บ่อแฮ้ว  อ.เมือง  จ.ลำปาง  081-473-7333 / 081-953-4582 

👨‍🌾 จ.แพร่

👉บริษัท ลองการเกษตร จำกัด ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง จ.แพร่   081-951-7869

👨‍🌾 จ.กาญจนบุรี

👉ร้าน31 เคมีเกษตร  ต.ดอนตาเพชร  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  083-567-3292 / 062-881-0923

👉ร้านส.เพิ่มผล  ต.ท่าขนุน  อ.ทองภาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  081-927-7736

👨‍🌾 จ.บุรีรัมย์

👉บริษัท บุรีรัมย์โชคศักดิ์ชัย จำกัด  ต.นิคม  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์   044-681-211  / 081-170-8525

👉หจก.ศักดิ์เสนารวมเกษตร  ต.นางรอง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์  081-470-4710 / 085-315-4471

👉บริษัท โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัด  ต.ทุ่งกระเต็น  อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย์  081-760-3732

👉บริษัท ทรายทองค้าข้าว จำกัด   ต.ละหานทราย  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์   084-092-2242

 

👨‍🌾 จ.ลำพูน

👉หจก.น้ำดิบการเกษตร  ต.น้ำดิบ  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน   081-783-8517 / 081-960-3341 

👨‍🌾จ.อุตรดิตถ์

👉หจก.วิโรจน์อะโกรเทรด  ต.วังกระพี้  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์   081-973-6551 / 064-365-3935

👉บริษัท เกษตรแสนขัน จำกัด  ต.บ่อทอง  อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดิตถ์   085-395-5909 / 055-418-186

👨‍🌾จ.ขอนแก่น

👉ร้านสีชมพูการเกษตร  ต.วังเพิ่ม  อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น    084-785-1908

👉บริษัท พันธ์ทวีมอลล์บ้านไผ่ จำกัด  ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น    087-421-9966

👉หจก.สามารถการเกษตร  ต.บ้านฝาง  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น   081-964-2614 / 043-210-184

👉บริษัท พันธ์ทวีมอลล์ ขอนแก่น  ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ☎  096-787-8915

👉หจก.ทวีวัฒน์ก่อสร้างบ้านไผ่  ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 081-739-8292

👨‍🌾จ.ชัยภูมิ

👉ร้านโรงสีข้าวทอง (บริษัท  เอ.พี.14  จำกัด)  ต.หนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  089-710-8987 / 044-872-147

👉บริษัท เอส ที ซี เคมี จำกัด  (เสถียรชัยการเกษตร)  ต.นายางกลัก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ   081-360-5336 / 087-991-9444

👉ร้านพรชัยการเกษตร   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   081-878-1222 / 087-378-4661  

👉บริษัท ตองเอ เคมีเกษตร จำกัด  ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ   089-934-9976

👉ร้านกวงเจริญผลเคมีเกษตร  ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  088-894-9995

👉หจก.นิวัฒน์การค้า (นิวัฒน์ฟาร์ม) ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 094-951-9874

👉หจก.โชคชูชัยการเกษตร  ต.ท่าแดง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ ☎ 085-010-1390 / 090-239-4646

👉บริษัท แอล อาร์ ชัยภูมิ จำกัด  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ ☎ 097-979-9593

👉ร้านดวงดีเมล็ดพันธุ์  ต.คอนสาร  อ.คอนาร  จ.ชัยภูมิ 081-132-7763 / 082-213-5080

👨‍🌾จ.ตาก

👉หจก.พรเทพอะโกร  ต.เชียงทอง  อ.วังเจ้า  จ.ตาก    081-886-9952

👨‍🌾จ.ประจวบคีรีขันธ์

👉หจก.โชคชัยพาณิชย์บางสะพาน  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์    081-348-9088

👉หจก.มิตรเกษตรก้าวหน้า  ต.ทับสะแก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์   081-857-4312 / 081-346-7411 

👉ร้านเพื่อนเกษตร ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-968-8124 / 032-688-235

👉ร้านมานพการเกษตร ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-378-2308

 

👨‍🌾จ.พะเยา

👉หจก.รุ่งเจริญ 2017  ต.หย่วน อ.เชียงคำ  จ.พะเยา    083-942-3336 / 089-431-7713 / 080-122-5210 / 080-122-5211 

👉บริษัท คู่เกษตร จำกัด  ต.ดอกคำใต้  อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา    089-433-5337 / 054-491-599 / 085-652-2800

👨‍🌾จ.เพชรบูรณ์

👉บริษัท ธัญธวัชพืชผล จำกัด  ต.สระประดู่  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์    086-466-4982 / 086-466-4981 

👉หจก.เกษตรโบ๊ท  ต.นาซำ  อ.หล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์    087-594-1113 / 085-401-8882

👉ร้านวิชิตการเกษตร  ต.ท่าข้าม  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์   056-767-019 / 089-558-8808

👉บริษัท เกษตร 85  จำกัด  ต.หนองไผ่  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์   056-562-222 / 056-781-585 

👉หจก.ชป.การเกษตร 89 (วันดีการเกษตร สาขาบ้านไร่) ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 085-561-2399

👉บริษัท นิยมชัยการเกษตร จำกัด  ต.กันจุ  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์ ☎ 097-360-9330

👉ร้าน ตงการเกษตร  ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ☎ 087-543-4884

👉โกดังบ้านเกษตร  ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ☎ 081-886-5578

 

👨‍🌾จ.พิจิตร

👉ร้านบิ๊กวังงิ้วการเกษตร  ต.วังงิ้วใต้  อ.ดงเจริญ  จ.พิจิตร   086-368-8998 

👨‍🌾จ.เลย

👉บริษัท สินไทยรวมเกษตร จำกัด  ต.เมือง  อ.เมือง  จ.เลย 042-861-499 / 081-546-9966 

👉ร้านเกษตรโชคดี  ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว  จ.เลย    093-527-5992 

👨‍🌾จ.ร้อยเอ็ด

👉หจก.พิชิตการเกษตร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  065-998-2415 / 086-854-5224 / 087-221-7999

👨‍🌾จ.สกลนคร

👉บริษัท ริริน จำกัด  ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   088-557-7753 / 082-353-9933

👨‍🌾จ.สระบุรี

👉ร้านไทยถาวรการเกษตร  ต.ธารเกษม  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี  036-266-303 / 098-965-4541

👉หจก.มิตรวังม่วงเคมีเกษตร   ต.คำพราน  อ.วังม่วง  จ.สระบุรี     081-947-8303 / 036-359-025 

👨‍🌾จ.สุรินทร์

👉ร้านสุรินทร์ค้าข้าว  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์    044-512-480 / 086-460-7300

👉บริษัท ซีเค กรุ๊ป การเกษตร จำกัด (ชัยกิจพืชผล)  ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์   086-330-1755

👉บริษัท ศรีโชติสุรินทร์ จำกัด  ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 044-558-727 / 093-326-3535 

👨‍🌾จ.เชียงใหม่

👉ร้านชูชาติการเกษตร  ต.หางดง  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่    087-191-3690 / 092-862-3441 / 099-376-8222 

 

👨‍🌾จ.นครนายก

👉ร้านเสาวภาการเกษตร  ต.องครักษ์ อ.องค์รักษ์  จ.นครนายก  089-204-9982 

👨‍🌾จ.นครสวรรค์

👉หจก.ศิริพันธุ์การเกษตร 2017   ต.ตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์    056-373-720 / 086-445-5798 

👉ร้านสายน้ำฝนการเกษตร  ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์ ☎ 084-146-3304  / 056-888-261 / 087-315-1099    

👨‍🌾จ.น่าน

👉ร้านมิตรภาพการเกษตร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.น่าน    081-530-8724

👨‍🌾จ.ลพบุรี

👉หจก.ส.เสริมสร้างเกษตรพันธุ์  ต.ท่ามะนาว  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี   081-829-9639  

👉หจก.สมพรพานิชเคมีเกษตร  ต.โคกสำโรง  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี  036-442-474 / 085-055-6775

👉บริษัท ศ.เกษตรภัณฑ์ จำกัด  ต. หนองบัว  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี    036-494-388 / 081-994-4747

👉หจก.ประสิทธิ์อะกริเทรดดิ้ง  ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 081-989-5344

👨‍🌾จ.มหาสารคาม

👉หจก.ฟาร์มช็อปเกษตร  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  084-264-6555

👨‍🌾จ.สระแก้ว

👉หจก.พรปรีชาเกษตร  ต.วังน้ำเย็น  อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว   037-251-237 / 081-940-3771

👉ร้านเกษตรพูนสิน  ต.คลองหาด อ.คลองหาด  จ.สระแก้ว    085-833-0988

👨‍🌾จ.สุโขทัย

👉ร้านพัชราภรณ์เคมีเกษตร  ต.เกาะตาเลี้ยง  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย   081-707-2428 / 089-562-5810

👨‍🌾จ.สุราษฎร์ธานี

👉หจก.ส.สักเกษตร ท่าชนะ  ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฏร์ธานี    081-797-0775 

👨‍🌾จ.สุพรรณบุรี

👉บริษัท มงกุฏการเกษตร จำกัด  ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี   064-939-5595

👉บริษัท 55 เกษตร จำกัด  ต.วังยาง  อ.ศรีประจันต์  จ.พรรณบุรี ☎ 086-172-8136  / 089-918-9619

👉ร้านโชคกุญชร   ต.หนองขาม  อ.หนองหญ้าไซ จ.พรรณบุรี ☎ 089-818-4899 / 081-197-7149 / 089-914-9049

👨‍🌾จ.ศรีสะเกษ

👉ร้านสง่างามส่งเสริมการเกษตร  ต.สำโรง  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ   089-583-4680

👨‍🌾จ.กาฬสินธุ์

👉ร้านโนนศิลาการเกษตร  ต.หนองแปน  อ.กมาลาไสย จ.กาฬสินธุ์   081-546-3173

 

👨‍🌾จ.ยโสธร

👉หจก.ต.ทรัพย์ไพศาล  ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 089-012-6477 / 085-811-6164

 

 

👨‍🌾จ.มุกดาหาร

👉ร้านศักดิ์รุ่งเรืองการเกษตร  ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 084-601-2579 / 063-439-6587

 

👨‍🌾จ.ฉะเชิงเทรา

👉บริษัท โซวคุงกี่ จำกัด  อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 089-786-0033

 

👨‍🌾จ.เพชรบุรี

👉ร้าน แชมป์การเกษตร  ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาย จ.เพชรบุรี  087-171-2925