top of page
66666.jpg
product_edited.png

สะดวก
รวกเร็ว
ทันใจ

สุดยอด นวัตกรรมการปรับปรุงดิน
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ไม่ต้องมีรถขน ไม่ต้องมีคนหว่าน เรามีบริการเบ็ดเสร็จ

ด้วยสารปรับปรุงดินคุณภาพสูง ตราหมี 200 กิโลกรัม ต่อไร่

พร้อมบริการหว่านฟรี

เราคือ..ทีมงานปรับปรุงดินมืออาชีพ

โครงการปรับปรุงดิน

ปรับปรุงดินก่อนปลูก  |  ปรับปรุงดินก่อนใส่ปุ๋ย

มีบริการตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป ราคาเพียง 750 บาท ต่อไร่

ขั้นตอนง่ายๆ

ใช้ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 100%

1. เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าว มัน อ้อย ข้าวโพด เสร็จแล้วให้รีบจองคิวที่กองทุนหมู่บ้าน
2. เกษตรกรนำเงินมาชำระที่กองทุนหมู่บ้าน หรือ ขอกู้กับกองทุนหมู่บ้าน

3. กองทุนหมู่บ้านนัดผู้รับเหมา เพื่อให้เข้าดำเนินการปรับปรุงดิน

4. ให้เกษตรกรพาผู้รับเหมาเข้าไปในแปลงที่ต้องการปรับปรุงดิน

5. เมื่อผู้รับเหมาทำงานเสร็จ เกษตรกรมีหน้าที่ตรวจเช็คความถูกต้อง (1 ไร่ ใช้ 4 กระสอบ)

6. หากไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ด้วยเหตุสุดวิสัย ให้เกษตรกรรับเงินคืนที่กองทุนหมู่บ้านได้ทันที

เกษตรกร หรือกองทุนหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ข่าวดี!!! สำหรับเกษตรกรที่ ปลูกข้าว ปลูกมัน ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด

แล้วมีปัญหา ดินไม่ดี ปลูกพืชไม่งาม ได้ผลผลิตต่ำ แก้ง่ายๆ ด้วยสุดยอดนวัตกรรม
การปรับปรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดในประเทศไทย

"ไม่ต้องมีรถขน ไม่ต้องมีคนหว่าน เราบริการเบ็ดเสร็จ"

ด้วยทีมงานมืออาชีพ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ โดยมีบริการหว่านฟรี ด้วยสารปรับปรุงดิน

คุณภาพสูง ตราหมี 200 กิโลกรัมต่อไร่ ในราคาเพียง 750 บาท ต่อไร่

ใช้ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 100%

ประโยชน์ที่ใช้ในดินแล้วมีผลต่อพืช

- แก้ปัญหา ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเป็นกรด

- ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของรากพืช

- ช่วยเพิ่มธาตุอาหารของ แคลเซียม-แมกนีเซียมในดินให้แก่พืช

- ช่วยลดการระบาด โรครากเน่าของพืชบางชนิดในดินที่เป็นกรด

- ละลายปุ๋ยที่ตกค้างในดินให้พืชสามารถนำมาใช้ได้

สารปรับสภาพดิน

ชนิดผง

อย่าลืม..... ขุดมันเสร็จ เกี่ยวข้าวแล้ว รีบจองคิวปรับปรุงดินก่อนปลูกพืชใหม่ทุกครั้ง

เมื่อท่านปรับปรุงดินแล้วจะได้ข้าวรวงใหญ่ หัวมันดก ลดปัญหาหัวมันเน่าผลผลิตสูง

ปรับดินก่อนปลูกพืชใหม่ทุกครั้ง ใช้แทนปุ๋ยรองพื้น หว่านแล้วไถกลบ

ปลูกได้ทันทีไม่ต้องรอ เพียงไร่ละ 750 บาท

ใช้ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 100%

bottom of page