สุภาพร

บ้านกรวด

14 หมู่ 5 บ้านโคกวัด

สุภาพร

ปักธงชัย

38 หมู่ 6 บ้านหนองตาอุด