สมจิตร

น้ำยืน

79 หมู่ 4 บ้านสามัคคี

สมจิตร

ชนแดน

143 หมู่ 14 บ้านหนองใหญ่ใต้