ราตรี

ศรีธาตุ

72 หมู่ 6 บ้านโนนม่วง

ราตรี

วัฒนานคร

111 หมู่ 1 บ้านคลองคันโท