ปราณี

น้ำยืน

189 หมู่ 9 บ้านพรสวรรค์

ปราณี

พิมาย

68 หมู่ 10 บ้านสะแกงาม