บุญมี

สตึก

15 หมู่ 7 บ้านโคกเมี๊ยะ

บุญมี

เสิงสาง

4 หมู่ 11 บ้าน