นิคม

ศรีธาตุ

130 หมู่17 บ้านไทรทอง

นิคม

พิมาย

28 หมู่ 5 บ้านบ่อสาม