top of page

 พื้นที่ให้บริการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
เลย
ชัยภูมิ
สุรินทร์
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
อุดรธานี
ศรีษะเกษ
หนองบัวลำภู
มหาสารคาม
ภาคกลาง
ลพบุรี
สระบุรี
ภาคตะวันออก
สระแก้ว
ปราจีนบุรี

 ติดต่อนักงานใหญ่ 

บริษัท บุญนภาพัฒนาการเกษตร จำกัด

 

345 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-266851-2 ,061 021 1188

Success! Message received.

โรย.png

บุญนภา

 ทีมบริหารงานขาย 

พี่สมพร3.png

คุณสมพร  ประดับผล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย

098-223-3988

พี่กุ้ง3.png

คุณวุฒิพันธ์  อินทนิล

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

061-021-9119

ทีมงานมืออาชีพ...ดูแลลูกค้าเกษตรกร
จ.นครราชสีมา
จ. เพชรบูรณ์/ ลพบุรี
จ. บุรีรัมย์
จ. สุรินทรี์
จิ๊บ.png

ผจก.สัตยา-จิ๊บ

098-1055153  โคราช

 1. จักราช

 2. เฉลิมพระเกียรติ

 3. ปากช่อง

 4. วังน้ำเขียว

businessman-128.png

รองผอ.ฤทธิพงศ์

061-0211551  โคราช

 1. แก้งสนามนาง

 2. ชุมพวง

 3. บัวลาย

 4. บัวใหญ่

 5. ลำทะเมนชัย

 6. สีดา

 7. ห้วยแถลง

ส้มโอ.png

ผจก.ศักย์ศรณ์-ส้มโอ

061-0294488 โคราช

 1. โชคชัย

 2. หนองบุญมาก

เหน่ง.png

ผจก.ปฏิพงศ์-เหน่ง

061-0316446 โคราช

 1. ขามสะแกแสง

 2. โนนสูง

 3. เมืองนครราชสีมา

businessman-128.png

รองผอ.ปราโมทย์

061-0246161  โคราช

 1. คง

 2. บ้านเหลื่อม

หมูู.png

ผจก.ธีรพงศ์-หมู

061-0246060  โคราช

 1. พิมาย

สุ.png

ผจก.สุภาพร-สุ

061-0245858 โคราช

 1. เสิงสาง

พี่กบ2.png

ผจก.อัจฉราพร-กบ

065-2402806  โคราช

 1. ปักธงชัย

บิ๊ก.png

ผจก.เกษมสันต์-บิ๊ก

061-0283003  โคราช

 1. สีคิ้ว

แดง โนนไทย.png

ผจก.ณรงค์ชัย-แดง

061-0313113  โคราช

 1. โนนไทย

ตุ๋ย.png

ผจก.ปภาวิชญ์-ตุ๋ย

061-0246565   โคราช

 1. ด่านขุนทด

 2. สูงเนิน

อ๊อด.png

ผจก.อนุกร-อ๊อด

061-0246868  โคราช

 1. ขามทะเลสอ

 2. ด่านขุนทด

เต้.png

ผจก.สมปรสงค์-เต้

061-0291166  โคราช

 1. เทพารัษ์

 2. พระทองคำ

พี่แดงคร.png

ผจก.ยงยุทธ-แดง

061-0246363  โคราช

 1. ครบุรี

เสก.png

ผจก.เสกสันต์-เสก 

061-0210110  จ.เพชรบูรณ์

 1. ชนแดน

 2. บึงสามพัน

 3. เมืองเพชรบูรณ์

 4. วังโป่ง

 5. หนองไผ่

ดาว.png

ผจก.นภาพรรณ-ดาว

061-0211991 จ.ลพบุรี

 1. ชัยบาดาล

 2. ท่าหลวง

 3. พัฒนานิคม

 4. ลำสนธิ

 5. สระโบสถ์

จ. เลย / ชัยภูมิ
พล3.png

ผจก.เอกพล-พล 

  061-0210330  จ.เลย

 1. ท่าลี่

 2. เมืองเลย

 3. วังสะพุง

 4. เอราวัณ

เอ็ดอโน.png

ผจก.อโนชา-เอ็ด

061-0215115  จ.ชัยภูมิ

 1. จัตุรัส

 2. ซับใหญ่

 3. เทพสถิต

 4. บ้านเขว้า

 5. บำเหน็จณรงค์

 6. หนองบัวระเหว

เทียน.png

ผจก.ฤทธิพงศ์-เทียน

061-0210660  บุรีรัมย์

1.นางรอง

2.ฉลิมพระเกียรติ

3.หนองกี่

4.หนองหงส์

5.โนนสุวรรณ

6.ละหานทราย

พีท.png

ผจก.กฤตเมธ-พีท

061-0312662  บุรีรัมย์

 1. สตึก

ภาส.png

ผจก.ประภาส-ภาส

061-0313003  บุรีรัมย์

 1. คูเมือง

 2. แคนดง

พี่อ้อย2.png

ผจก.ยุพา-อ้อย

  065-2402804 บุรีรัมย์

 1. บ้านด่าน

 2. เมืองบุรีรัมย์

 3. ห้วยราช

โจ1.png

ผจก.อรรถพล-โจ

065-2402817 บุรีรัมย์

 1. ลำปลายมาศ

จ.กาฬสินธุ์
พี่เก่ง.png

ผจก.สุทัศน์-เก่ง

   061-0215005  กาฬสินธุ์

 1. กุฉินารายณ์

 2. คำม่วง

 3. นามน

 4. สามชัย

นุ่ม1.png

ผจก.อังคณา-นุ่มนิ่ม

   065-0242807  กาฬสินธุ์

 1. กุฉินารายณ์

 2. นามน

ด้าย.png

ผจก.อัครัช-ด้าย

061-0314004   กาฬสินธุ์

 1. เขาวง

 2. นาคู

 3. ห้วยผึ้ง

เจ.png

ผจก.อนันต์-เจ

061-0315885  กาฬสินธุ์

 1. ท่าคันโท

 2. หนองกุงศรี

 3. ห้วยเม็ก

จ. สระแก้ว
เจน.png

ผจก.จักรพงษ์-เจน

061-0216996  สระแก้ว

 1. วัฒนานคร

 2. เมืองสระแก้ว

 3. เขาฉกรรจ์

 4. ตาพระยา

จุ๋ม.png

ชนันทร-จุ๋ม

061-0316226  สระแก้ว

 1. คลองหาด

 2. วังน้ำเย็น

 3. วังสมบูรณ์

จ.อุดร/ ขอนแก่น
มิตรชัย.png

ผจก.มิตรชัย-มิตร

061-0212442 สุรินทร์

 1. บัวเชด

 2. ปราสาท

 3. ศรีณรงค์

 4. สังขะ

อดิศร.png

ผจก.อดิศร

061-0247171 สุรินทร์

 1. กาบเชิง

 2. พนมดงรัก

จ. อุบลราชธานี
พี่สมาน1.png

ผจก.สมาน-หมาน

065-2402801 อุบล

 1. เดชอุดม

ศาสตร์2-.png

ผจก.อนุศาสตร์-ศาสตร์

065-2402800  อุบล

 1. ม่วงสามสิบ

businessman-128.png

รองผอ.สมพล

065-2402805 อุบล

 1. เขมราฐ

สุดใจ.png

ผจก.สุดใจ- สท.สุดใจ

061-0247070 อุบล

 1. น้ำยืน

 2. น้ำขุ่น

 3. ทุ่งศรีอุดม

businessman-128.png

รองผอ.สมศรี

061-0313883  อุดรธานี

 1. วังสามหมอ

 2. ศรีธาตุ

 3. กุดจับ

 4. หนองวัวซอ

พี่เอ็ด3.png

ผจก.กีรติศักดิ์-เอ็ด

061-0313553  ขอนแก่น

 1. น้ำพอง

 2. บ้านฝาง

 3. เมืองขอนแก่น

bottom of page