top of page

โครงการปุ๋ยดีราคาถูก

ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

เคมีสูตร15-15-15.png

สูตรเสมอ

15-15-15

ราคากระสอบละ

720.-

สูตร

ปุ๋ยข้าว ปุ๋ยอ้อย ปุ๋ยมัน

24-4-21

ราคากระสอบละ

720.-

เคมีสูตร21-4-21.png
เคมีสูตร23-3-3.png

สูตร

ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าว ใช้เร่งต้น ในมันสำปะหลัง

23-3-3

ราคากระสอบละ

720.-

620.-

ราคากระสอบละ

3-3-30

ปุ๋ยระเบิดหัวมัน ปุ๋ยรับรวงข้าว

สูตร

เคมีสูตร3-3-30.png

ซื้อตั้งแต่ 20 กระสอบ มีบริการส่งฟรี ถึงกองทุนหมู่บ้าน

ขั้นตอนง่าย ซื้อง่าย สะดวก รวดเร็ว

1. เกษตรกรสั่งที่กองทุนหมู่บ้าน

2. เกษตรกรนำเงินมาชำระที่กองทุนหมู่บ้าน หรือ ขอกู้กับกองทุนหมู่บ้าน

3. นัดวันแล้วรอรับสินค้าที่กองทุนหมู่บ้าน ไม่เกิน 5 วัน

เกษตรกร หรือกองทุนหมู่บ้านที่สนใจเข้าวร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สกต. (ธกส.)

หรือ บริษัท บุญนภาบริการรับเหมาปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร จำกัด

bottom of page