โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดิน

ให้กับ

เกษตรกรรายใหญ่

ง่าย..สะดวก..รวดเร็ว.. แถมยังเห็นผลได้ชัดเจนขนาดนี้ มัวรออะไรอยู่ !!! รีบมาปรับปรุงดินกันนะครับ

หมี-07.png