บุญนภา กรุ๊ป

เราไม่หยุดพัฒนา...ทุกก้าว.... เพื่อเกษตรกรไทย

บริษัท บุญนภาพัฒนาการเกษตร จำกัด ก่อตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 

โดยมีปณิธาน เพื่อช่วยเกษตรกร แก้ปัญหาการทำการเกษตรจากต้นเหตุ โดยแก้เรื่องของดินเพื่อความยั่งยืน

และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง การเกษตรแบบเก่าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ พร้อมกับการนำนวัตกรรมที่ดีที่สุด

ผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก นำมาแนะนำให้เกษตรกรเรียนรู้ง่ายๆ ผ่าน Social media เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

รางวัลการันตีคุณภาพทางการเกษตร

งานรัลรางวัล26-5-62_๑๙๐๖๑๐_0179.png
ok2.png
งานรัลรางวัล26-5-62_๑๙๐๖๑๐_0172.png
ok1.png
งานรัลรางวัล26-5-62_๑๙๐๖๑๐_0175_edited.p

ได้รับการรับรองจากกรมต่างๆ

กรมรวม2.png
กรมรวม.png
กรมรวม1.png

บริษัท  บุญนภาพัฒนาการเกษตร  จำกัด

061-0211188

345 ม.1 ถ. ราชสีมา - โชคชัย ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

  • Facebook

บริษัท บุญนภาพัฒนาการเกษตร จำกัด